KOHO VOLIT A PROČ

Letos nás čekají NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VOLBY OD ROKU 1990, které mohou ovlivnit naše životy na dlouhá desetiletí. Podívejme se proto na náš „ČESKÝ RYBNÍČEK“ z širšího pohledu.

        

 Budoucnost nepochybně patří velkým celkům opírajícím se o moderními technologie. Po brexitu by „klub nejúspěšnějších“ mohl vypadat takto:

 1. USA
 2. Spojené království
 3. Evropská unie
 4. Čína
 5. Rusko

Všimněme si:

Všechny uvedené supervelmoci mají atomovou bombu, kosmický program a jsou stálými členy Rady bezpečnosti (EU je zastoupena Francií). 

První čtyři jsou součástí GLOBÁLNÍHO OBCHODU, který je motorem prosperity světa. Jediný den jeho výpadku by znamenal konec civilizace.

GARANTEM BEZPEČNOSTI obchodních cest jsou především USA.

První tři velmoci jsou členy NATO a jádrem ZÁPADNÍ DEMOKRATICKÉ CIVILIZACE (pod britskou korunu spadá i Kanada a Austrálie). Jsou tu další demokratické země jako Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Švýcarsko, Norsko atd. Jejich společným jmenovatelem jsou LIDSKÁ PRÁVA.

První tři mají aspoň jeden z úředních jazyků ANGLIČTINU, stejně jako 53 států Commonwealthu, včetně atomových velmocí Indie a Pákistánu. Angličtina je a zůstane jazykem č. 1 v businessu, na moři, ve vzduchu i ve virtuálním prostoru. Nemusíme se obávat čínských obrázků, azbuky, ani arabského písma.

Světovou měnou č. 1 je DOLAR, i když jsou USA nejzadluženější zemí na světě. Největším věřitelem USA je Čína. Hospodářské vazby USA a Číny jsou základem jejich politického vztahu a globální bezpečnosti i přes rozdílnost režimů.

Měnou č. 2 je EURO. Evropský trh čítá půl miliardy dobře situovaných obyvatel. EU má ale problém: ačkoliv je nejbohatším regionem na zemi, je vojensky slabou a nerozhodnou konfederací 28 subjektů. Špatná kombinace.

Nutno zmínit ambice „velmocí 2.-3. řádu“ (Indie, Japonsko, Brazílie, Pákistán, Saudská Arábie, Mexiko, Turecko, Írán, Izrael atd.) a dalších zemí. Vzhledem k právu veta stálých členů RB je mezinárodní právo často obtížně vymahatelné.

Rusko je dnes „nemocná velmoc“. Po roce 1994 mělo šanci připojit se k demokratické civilizaci, stáhlo se ale do sebe jako už  vícekrát v historii. Rusko se netají touhou obnovit své koloniální impérium. Rusové jsou přesvědčeni, že země, do kterých vstoupil ruský voják, jsou JEJICH. Z ruského pohledu je celý demokratický svět „zónou vlivu USA“. Současný ruský režim je oligarchií s jedním státním náboženstvím, stejně jako Írán, Saudská Arábie nebo Turecko. Globální obchod, s nímž přichází pomalý export lidských práv, civilizace a vzájemné závislosti, je pro ruský režim smrtelně nebezpečný. Ruskou vizí je svět TRVALE ODDĚLENÝCH KULTUR, bez „vměšování“ ostatních. Svět podle ORWELLA. Rusko je dnes chudým „ropným emirátem“, největší stát světa s obratem Španělska. Nejznámějším ruským výrobkem je Kalašnikov.

Změny globálního uspořádání se nikdy neobešly bez válek. „Atomový pat“ dnes velkou válku vylučuje. Cenou za to je permanentní hybridní válka bez pevných koalic, uniforem s označením hodnosti, bez frontových linií a psaných pravidel. Válka hospodářská, zpravodajská, kybernetická a informační s „drobnými“ lokálními konflikty a „zelenými mužíčky na dovolené“. To je dnešní ruská „zahraniční politika“, rozděl a panuj. Ne náhodou je ruská vládnoucí elita derivátem tajné služby KGB. *)

Koketovat s myšlenkou násilné změny globálního pořádku je bláhové, nezodpovědné a nebezpečné. Desítky vyspělých civilizací byly v minulosti rozvráceny barbary, dnes by to ale znamenalo zánik lidstva. Dříve nebo později přijde na ruské provokace odpověď Západu v podobě nových technologií, zbraní a postupů.

   

       Mapa námořních obchodních cest                                    Státy Commonwealthu

 Mezi kulturami a velmocemi se nacházejí „TEKTONICKÉ OBLASTI“: Pobaltí, Ukrajina, Balkán, Blízký východ, Kavkaz, Afghánistán, Severní Afrika, Korea atd.. Tradičně k nim patří i STŘEDNÍ EVROPA, naopak natrvalo ze seznamu zmizelo Alsasko-Lotrinsko a Šlesvicko-Holštýnsko.

Po roce 1989 se naše země přihlásila k západní civilizaci, NATO, EU a euru. Záhy jsme zjistili, že na našem území operuje „kremlofilní skupina“ - „Přátelé starých pořádků všech barev“. Viditelnými zástupci jsou dnes Filip, Klaus sr., Klaus jr., Zeman, Babiš a Okamura se svými týmy. Síť obnáší tisíce aktivních členů a další tisíce „spících buněk“. Spojení zajišťují různí lobbisté, poradci a jiní zákulisní hráči.**) Skupina je napojená na ruské tajné služby, jejíchž agentů jsou u nás stovky. Cílem skupiny je obnovení „sféry ruského vlivu“. ***)

V celé EU operují tisíce ruských agentů, ve firmách, politických stranách a institucích. Není rozdíl mezi starými a novými zeměmi. Česko jako „srdce Evropy“ mělo vždy velkou symbolickou hodnotu, proto Putin rád předvádí na tribunách našeho „vrchního velitele vojsk“ Zemana.

Novinkou je ovlivňování voleb v USA. Cílem není dosadit „svého“ prezidenta, ale destabilizovat nepřítele, v souladu s válečným uměním Sun-Tzu. Škodit je desetkrát jednodušší než budovat.

Evropané čelí výzvě: podaří se postupně vybudovat velmoc první třídy, navzdory krvavé evropské minulosti a aktivitám nepřátel na východě a na jihu?

Určitě je to V ZÁJMU EVROPANŮ a proti zájmům Ruska. Kremlofilství, euroskepticismus a antiamerikanismus jsou z našeho pohledu totéž. Cesta nebude jednoduchá, ale ostatní možnosti jsou horší.

Podle výsledků voleb tedy buď ZŮSTANEME SOUČÁSTÍ EVROPSKÉ UNIE A ZÁPADNÍ CIVILIZACE, nebo se dostaneme na trajektorii odklonu, z níž bude čím dál obtížnější návrat. Po letech turbulencí bude konečnou stanicí Putinův „Eurasijský svaz“. Třetí možnost neexistuje, nejsme  Švýcarsko ani Norsko, ani ve střední Evropě nevznikne další „velmoc“. Dobře to pochopili Slováci, kde éru Mečiarismu vystřídala skutečná pravicová vláda, které se podařilo provést zásadní reformy a přijmout euro, z čehož dodnes žije Fico.

Evropa ještě nikdy nezažila tak dlouhé období míru a prosperity. Zdá se, že EU úspěšně prochází krizemi posledních let (od krize Irské, Portugalské a Španělské přes krizi eura a krizi Řeckou k uprchlické krizi a brexitu), přijímá nová opatření a vychází posílena. Extrémisti se neprosadili postupně v Holandsku, Rakousku, Francii ani Německu. Francie a Německo jsou připraveny vést EU do nové fáze její existence, v níž reformy a euro budou hrát klíčovou roli.

Podle odborníků – eurorealistů je Česká republika na euro velmi dobře připravena, nic nebrání tomu, aby příští vláda stanovila pevné datum pro jeho přijetí. ****)

 KTERÉ STRANY JSOU PROEVROPSKÉ?

Pro setrvání v jádru EU bude rozhodující vstup do eurozóny a spolupráce na společných úkolech, jako je ochrana vnějších hranic a přispívání na obranu.

Tyto podmínky splňují TOP 09, KDU-ČSL a ČSSD. Jelikož by se jednalo o pravo-levou koalici, dohoda o ostatních tématech bude věcí koaličních vyjednávání.

TOP 09 – je jedinou pravicovou proevropskou stranou. z jejího programu zmíním závazky:

 • Stanovení pevného data pro přijetí eura
 • Přispívání 2% na obranu do roku 2021
 • Návrat do role zastánce lidských práv
 • Důraz na vzdělání a vědu se skokem do „průmyslu 4.0
 • Nárůst pracovních míst s vyšší přidanou hodnotou
 • Zjednodušení a elektronizace státního aparátu
 • Okamžité snížení platby SP o 8% hrazené z růstu ekonomiky a redukce státního aparátu, později dle dohody na reformě z DPH
 • Elektronické volby
 • Posílení rodiny skloubením práce a rodiny a péčí o příbuzné
 • Obnovení diskuse o důchodové reformě. 
 • Zjednodušení regulací a zlepšení podnikatelského prostředí
 • Rychlé dobudování sítě dálnic a rychlovlaků s podporou soukromého kapitálu
 • Další témata k diskusi: *****)

Program je ucelenou, ekonomicky podloženou vizí. Hlavním heslem kampaně je  nEUhneme, které je závazkem dodržení proevropského kurzu, vylučující spolupráci s Ano, KSČM a SPD. Čtyři roky v opozici TOPka využila k omlazení a k práci s občany („Fórum Karla Schwarzenberga“, akce TOPAZu k aktuálním otázkám). Pouze Miroslav Kalousek je lídr schopný vzdorovat Babišově stopadesátimiliardové přesile, Kalousek a Niedermayer pak jsou zárukou profesionality ve věcech ekonomických. Svědčí o tom i dehonestující kampaň nepřátel. V evropském parlamentu je TOPka členem Evropské lidové strany. TOPku vnímám jako lídra naší proevropské koalice, je to moje volba.

Stručný program TOP 09 naleznete zde.

Úplný program naleznete zde.

KDU-ČSL - Straně prospěly 4 roky konsolidace mimo v parlament. Je to středo-pravá strana a je rovněž součástí Evropské lidové strany. Jistou zátěží je současné vládní angažmá a J. Čunek.  V programu nechybí závazek:

 • Zůstat v pevném jádru EU (což znamená přijetí eura)
 • Přispívání 2% na obranu do roku 2024
 • Podpora školství a vědy
 • Podpora rodiny atd.

Úplný program KDU-ČSL naleznete zde.

ČSSD – je zatížena současným vládním angažmá, z kterého Babiš vytěžil maximum. Personálně trpí nedostatkem výrazných osobností, se svou minulostí se ale vypořádala lépe než ODS. Z jejího programu:

 • Zůstat v pevném jádru EU 
 • Přijmout euro, jakmile to bude pro ČR výhodné 
 • Navýšení rozpočtu na obranu  na 1,4% 
 • Podpora školství, rodiny, seniorů, zdravotnictví, kultury atd. V případné velké koalici s KDU-ČSL a TOP 09 by mohly vzniknout vyvážené změny současných systémů, poznamenaných odlišnými přístupy pravicových a levicových vlád.

Úplný program ČSSD naleznete zde.

Jelikož současná vláda byla socialisticko-populistická, je na pořadu dne mírný odklon doprava, ČSSD je ale nesporně lepší volbou než komunisti, Babiš, Okamura a další.

Na rozdíl od jiných stran mají TOP 09, KDU-ČSL a ČSSD programy seriózně a podrobně zpracovány, nebude tedy složité hledat jejich PRONIK a další kompromisy.

KTERÉ STRANY NÁS ODKLÁNĚNÍ NA VÝCHOD?

KSČM - je ostudou polistopadového vývoje. Záhadou je přežívající „láska k Velkému Bratru“ poté, co bylo v Rusku komunistické náboženství nahrazeno tvrdým oligarchickým kapitalismem, pravoslavím a čistým ANTIAMERIKANISMEM. Věřím, že se dožiju odsouzení nepromlčitelných zločinů komunismu, jako bylo střílení do lidí na hranicích.

Hlavním nebezpečím je hnutí ANO, s dvacítkou důstojníků a spolupracovníků StB ve vedení, včetně Babiše. Až v posledních letech se veřejnost dovídá podrobnosti vývoje po listopadu 1989, o roli StB, o privatizaci stylem „malá domů“, o rozšíření estébáků a „přátel starých pořádků“ do politických stran, státní správy, médií, soudů a strategických firem, o oživení „spících buněk“ v posledních letech. Metody tajných služeb byly přeneseny do businessu a politiky. KLAUS-ZEMAN-BABIŠ jsou součástmi jednoho estébácko-prognostického projektu. Hnutí Ano (stejně jako před nimi „Věci veřejné“) založilo svoji politiku na nedostatcích předchozího vývoje, částečně opodstatněných, částečně domnělých a částečně záměrných sabotáží. Je to důsledek neprovedení očisty typu „Norimbrského procesu“ po roce 1989. 

Díky lžím a slibům Ano sbírá hlasy pravicových i levicových voličů. Nakonec zapláčou obojí. Ano má v programu „zjednodušení demokracie“ likvidací senátu, krajských zastupitelstev a redukcí počtu poslanců. Babiš chce řídit stát stejně jako SVOJI FIRMU, pouze shora dolů. Ostatní oligarchové mu rádi pomohou, minimálně na stránkách svých médií. Cílem je režim ruského typu, tzv. „ŘÍZENÁ DEMOKRACIE“, de facto vláda jedné strany s potěmkinovským parlamentem, třídou kolaborantů a „chudým lidem“. Zločinecký zaostalý režim, pokračování Reaganovy „říše zla“, kde se nepohodlní novináři a politici vraždí, kde média slouží k vymývání mozků, kde železnou rukou vládne nesesaditelná skupina kágébáků v čele s Putinem. StB byla organizací vojenského typu, ti lidé se nikdy dobrovolně nevzdají!

Další antidemokratickou stranou je Okamurovo  SPD,  přitahující nespokojené a frustrované voliče sliby jednoduchých řešení. Nafouknutá bublina. Je absurdní, že v parlamentu dožívá podobná Okamurova formace „Úsvit“. Výsledkem její politiky je naštěstí VELKÉ NIC. „Přímá demokracie“ nefunguje nikde na světě kromě alpských údolí Švýcarska (které se ani Hitler neodvážil napadnout) a dvanáct přijatých migrantů určitě nestojí za vznik obskurní protestní strany. Řešením evropských krizí je užší spolupráce v reformovaných orgánech EU, k čemuž se po volbách ve Francii a Německu schyluje. Ostatně Okamura ví, že nikdy nedosáhne ústavní většiny, aby své bludy musel realizovat! Doufám, že SPD se do parlamentu nedostane.

Jsem upřímně zděšen, že do této skupiny musím zařadit i ODS, ačkoliv jsem do roku 1998 byl jejím voličem. Nutí mě k tomu tyto body programu:

 1. Dosáhnout trvalé výjimky přijetí eura (proč? po odchodu Británie nic nebrání vzniku silné Evropské unie, která jediná má šanci vzdorovat ruským hrám a expanzi. Euro je nástrojem ekonomické integrace a jsme na jeho přijetí dobře připraveni. Mít euro je výhodou, jak dokazuje příklad Slovenska.)
 2. Odmítnutí legislativy EU, která je „v rozporu s národními zájmy“ (o legislativě lze jednat, ale platnou legislativu je třeba přijmout, ODS otevřeně vyzývá k anarchii !!!)
 3. Rovnoprávné postavení členů a nečlenů eurozóny (každá dohoda vyžaduje dvě strany. Po odmítnutí bude následovat co? Odchod z EU? Ale vždyť jsme se už jednou zavázali euro přijmout!)
 4. Možnost dobrovolně zvolit míru integrace (vícerychlostní Evropa by vyhovovala Rusku, protože by si z ní mohlo občas něco uloupnout, nebo vnášet chaos, jako to činí dnes.)

A posuďte tato fakta:

 1. Václav Klaus jr. vyzval k odchodu z EU. Jeho hlas je v ODS stále zřetelnější a mobilizuje příznivce této myšlenky.
 2. Do voleb jde ODS se „Stranou soukromníků“, financovanou „malým Babišem“- senátorem Ivo Valentou. Je to 36. nejbohatší Čech, král hazardu vlastnící desinformační deník „Parlamentní listy“  a Hájkův brutální proruský web „Protiproud“ !!! Valenta otevřeně mluví o „samostatném česku“ uprostřed Evropy.
 3. Ukázku nových poměrů jsme mohli posoudit při hlasování o „právu na zbraň“, který jednotně schválili ANO, KSČM, Úsvit, ČSSD a ODS !!! Zákon je zcela nesmyslný a pochopitelný pouze jako „prověrka poslušnosti a síly“. ******)

Úplný program ODS naleznete zde:

V letošních volbách sem patří i PIRÁTI z těchto důvodů:

 • Jedná se o protestní stranu zaměřenou „proti všem“, stejně jako dříve Věci veřejné a Ano. Piráti už avizovali, že chtějí být „silnou opozicí“.  Zdaleka ne všechno bylo v naší politice dokonalé, nyní ale bude potřeba každý hlas pro PROEVROPSKOU KOALICI. Také bychom mohli mít v parlamentu panoptikum „opozičních stran“ s nulovým koaličním potenciálem (KSČM, SPD, Ano, Piráti, kverulantská ODS). Putin by byl velmi spokojený.
 • Program nemá ekonomický základ, pro navýšení výdajů (ministerstvo informací, kancelář státního architekta atd.) jediným navýšením příjmů jsou daně z LEGALIZACE KONOPÍ. S kým ji chce prosadit?
 • Některé návrhy omezují demokracii (zrušení koncesionářských poplatků) nebo narušují svobodné podnikání (zákaz sledování aut pomocí GPS)
 • Skryté nabourávání vazeb k EU („veřejná kontrola“ pro vyjednávání mezinárodních smluv, projednávání velkých staveb, „společné bojové skupiny“ EU)
 • Některé body jsou opsány z programů jiných stran, jiné jsou mlhavé, nekonkrétní. Celek působí líbivě, ačkoliv vyčítají stranám populismus, sami jsou populističtí.
 • Lídři Pirátů nemají politické zkušenosti, nemusí včas rozpoznat nebezpečnou situaci a mohou podlehnout nedemokratickým tlakům. O tom svědčí i program, který se nevěnuje dostatečně hlavním problémům.

Stručný program naleznete zde.

Úplný program naleznete zde:

 O stranách na hranici 5% nemá tentokrát význam uvažovat, jejich hlasy budou přerozděleny a nejvíce získá Ano. Zejména nepřijatelné jsou protievropské strany SPO, Svobodní a Realisté. Vzpomínám, jak v roce 1990 kandidovali do sněmovny Zahrádkáři a včelaři, Poetové, Erotomani, „Republikáni“ atd., celkem třicítka obskurních stran. Kdejaký estébácký funkcionář SVAZARMu dostal za úkol založit politickou stranu.

VÝSLEDKEM VOLEB MOHOU BÝT VARIANTY:

 1. Ano volby vyhraje a sestaví koalici (pouze TOP 09 vyloučila jakoukoliv spolupráci s Ano, KSČM a SPD). Možnosti tedy jsou:
 • Ano + KSČM + SPD
 • Ano + ČSSD + KDU-ČSL
 • Ano + ODS + KDU-ČSL

Nezáleží na tom, jestli Andrej Babiš bude trestně stíhán, jako „správný mafián“ bude svůj „business“ řídit i z vězení.

 1. Babiš volby vyhraje a koalici nesestaví. Jeho menšinová vláda s podporou jednotlivců ze VŠECH STRAN (kromě TOP 09) obsadí všechna ministerstva a okamžitě zahájí čistky jako na ministerstvu financí (kde po nástupu vyhodil na dvě stovky lidí). Než se ostatní vzpamatují, Babiš dokončí puč zahájený přepadením Úřadu vlády v roce 2013.
 2. Ano volby vyhraje, ale nesestaví vládu. Vznikne proevropská koalice TOP 09, KDU-ČSL, ČSSD, případně další strany. Možná ji jmenuje až nový v lednu zvolený prezident.

Tentokrát víc než jindy - VOLTE ROZUMEM, jde především o příští generace, o Vaše děti.

 Lubomír Bombík 


Poznámky:

*) Ruské tajné služby dnes mají 50 000 důstojníků, 150 000 techniků a 10 miliónů spolupracovníků na celém světě. Je to znovu Reaganova „říše zla“.

**) Různou měrou sem patří sem lidi jako Nejedlý, Mynář, Hájek, Weigl, Šlouf, Janoušek, Ritig, Jakl, Beljajev, Bartoš, Pitr, Krejčíř, Široký, Léko, Faltýnek, Zavadil, Kožený, Rath, Kubů, Pecina, Korál, Randák, Tříska, Bobošíková, Mach, Robejšek, Opařil, Zbytek, Samková, Mládek, Huml, Langer, Bakala, Balvín, Bělohradský, Komárek, Konvička, Tomský, Hofman, Petr Žantovský, Kellner, Chrenek, Valenta, Křetínský, Haščák, Kočka, Synek, Veleba, Vyvadil, Pitr, Dalík, Jonák, Charouz, Hušák, Dospiva, Dlouhý, všichni komunisté  a mnoho, mnoho dalších. 

***) Dlouhodobé procesy vlastně nikdy nepřestaly být kontrolovány Ruskem, s pomocí metod tajných služeb: ovládnutí zákulisí, her, sabotáží, ochromení legislativního procesu, zákonů na míru, nebudování infrastruktury, diskreditace vůdců, pádů vlád v nejméně vhodné okamžiky, zakonzervování komunistické justice, privatizace „malá domů“, korupce, napadání demokratických symbolů atd. Činnost je maskována množstvím protichůdných desinformací. Řada lidí nemá tušení, pro koho možná pracují (nejlépe prý pro tajné služby pracují lidé, kteří o tom nevědí... Mohou být ovládáni z pozic sekretářů, poradců, lobistů a pod.). Podle zprávy BIS z roku 2012 „skupinky podnikatelů s napojením na ruské tajné služby dokáží ovlivňovat rozhodování zastupitelstev až na lokální úrovni“ (cílem je lokální politiky zkorumpovat a později je využívat, zvláště když se dostanou do vysoké politiky).

****) Minimální lhůta je 3 roky, lze to tedy zvládnout v jednom volebním období

*****) Další témata k diskusi: 

Vyrovnaný rozpočet

- Zrušení EET

- Zavedení nadstandardů ve zdravotnictví

******) ODS prošla trnitou cestou: od pochybné osobnosti Václava Klause (Prognostický ústav byla rezidentura KGB), přes českou formu privatizace , opoziční smlouvu, Topolánkův a Behmův „kmotrovský kapitalismus“ k současnému zakonzervování „hříchů minulosti“. Paradoxně voliči ODS byli vždy převážně eurooptimisté, zatímco oficiální politika byla euroskeptická, v zájmu velkokapitálu, převážně postkomunistického s proruským azimutem. Strana neprovedla řádnou sebereflexi a očistu, jejími členy zůstávají Ivan Langer, Pavel Behm, Miroslav Macek a další zkompromitované osoby. ODS tvrdě hájí „akcie na doručitele“ (Jaroslav Kubera), které jsou nástrojem zakrytí vlastnictví.

Nyní pro ODS přichází  hodina pravdy. Je konec s mlžením kolem tzv. „národních zájmů“, ZÁJMEM ČESKÉ REPUBLIKY JE ZŮSTAT SOUČÁSTÍ EVROPSKÉ UNIE

To by měli pochopit zejména mladí voliči,  je to přece JEJICH BUDOUCNOST !!!