NAŠI POLITICI:

Koho volit

Naši politici

Parlament České republiky

Napište jim (politikům)

Přehled vlád ČR 1918-2018

ZrušmeZákon.cz

PRYČ S TOTALITOU:

90 000 000.cz (David Koller)

Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám

Čeští elfové

Černé šeříky 1968 (pamětní desky obětenm okupace)

Dekomunizace.cz

Demagog.cz

Dezimatrix

Hlídač státu

Hučín Vladimír

Klub pátečníků

KOD - Klub na obranu demokracie

Lidská práva bez hranic

Mapa médií- váš navigátor českými médii

Muzeum českého a slovenského exilu 20. století

Nadační fond nezávislé žurnalistiky

Paměť národa

Pater Boemus

Pojďme dál

Politika a svědomí

Post Bellum

PulsEvropy

Sinopsis

Společně to dáme

Ústav pro studium totalitních režimů

Totalita.cz 

TOPAZ - think-tank TOP09 

KDO JE KDO:

Belingcat

Databáze " SVAZKY StB"

Cibulkovy seznamy StB

Četnost příjmení v ČR

Manipulatori.cz

Mapa vlastníků médií

Mapovani.cz

Vyhledání vazeb mezi subjekty

 

VZDĚLÁVÁNÍ:

Centrum občanského vzdělávání

Cestovní kancelář "Corrupt tour" (za pamětihodnostmi českých korupčních afér)

Evropská Unie

Mediální vzdělávání - Jak se ptát (5 klíčových otázek) 

Nejrozšířenější HOAXY

Občanská Právní Sebeobrana

Seznam desinformačních webů (Neovlivní, 2015)

Seznam forem vlády (Wikipedie)

Seznam vlád Česka (Wikipedie)

Seznam desinformačních webbů (Evropské hodnoty, 2019)

Škola pro demokracii

TOPAZ (think-tank TOP09)

OSTATNÍ:

Česká křesťanská akademie

Charita pro Ukrajinu

I jih patří na Západ!

NEWTON Media - Mediální analýzy a monitoring médií