Vážení čtenáři,

možná Vás také zajímají některá TABU z naší nedávné historie:

 • Jaká byla účast StB v událostech 17. listopadu 1989? Co dělají estébáci a jejich potomci dnes?
 • Byl Prognostický ústav rezidenturou KGB? 
 • Kdo konkrétně měl profit z divoké privatizace státního majetku v 90. letech v režii Prognostického ústavu a rozpuštěné StB?
 • Komu v 90. letech sloužilo zakonzervování komunistické justice? Proč nebyly potrestány komunistické zločiny? Jak napravit tzv. "kontinuitu" s komunistickou legislativou? Jak opravit "chyby v zákonech" a nedělat nové?
 • Jak to bylo s odvozem svazků StB do Moskvy?
 • Byly politické strany infiltrovány či ovládány estébáky? Co se proti tomu dá dělat?
 • Jak se bránit sabotážím namířeným proti EU, NATO a prosperitě ČR (odmítnnutí radaru, podivné pády vlád, korupce a rozkrádání dotací, nebudování infrastruktury, ataky na justici, tajné služby, policii, školství, kulturu, veřejnoprávní média, šíření desinformací apod.) jak se zbavit prokremelských "pátých kolon"?
 • Kdo tyto sabotáže řídí a koordinuje? Je pravda, že v roce 1989 bylo na našem území 7500 osob v síti KGB? Jaké úkoly dnes plní předimenzovaná ruská ambasáda?
 • Budou vyšetřeny podivné auto- a jiné nehody? (A. Dubček, Jan Langoš, Filip Crhák)
 • Do jaké míry byl rozpad SSSR řízen KGB? Kolik je pravdy na desinformaci "Operace Golgota"? Jak se bránit snahám Ruska o obnovení koloniálního impéria?
 • Co můžeme udělat pro ukončení ruské agrese na Ukrajině, , v Gruzii, v Sýrii, v Čečensku, Dagestánu, na Kavkaze a jinde?
 • Co můžeme dělat proti potlačování lidských práv a vymývání mozků v současném Rusku a Číně? Jak odhalovat zločineckou podstatu Putinova režimu, navazujícího na režim předchozí?
 • Jaké zákulisní metody Rusko používá v "zahraniční politice" v krizových oblastech? 
 • Co je cílem ruské propagandy, desinformační a hybridní války na celém světě?
 • Jak se bránit nedemokratickým a populistickým stranám a hnutím?
 • Co pro nás připravuje skupina KLAUS-ZEMAN-BABIŠ-OKAMURA-KSČM? Budeme jen trpně čekat na další hry, sabotáže, amnestie, lživůdce a kolaboranty Moskvy?
 • Kam chceme patřit, na ZÁPAD nebo na VÝCHOD? Jaký je náš postoj k proklamacím Číny stát se novým světovým hegemonem?
 • Jak se stavíme k porušování lidských práv v Rusku a Číně?

Rusko je stále větší hrozbou pro své okolí a svět. Od Putinova označení rozpadu SSSR za „největší geopolitickou katastrofu minulého století“ (2005) přes prohlášení NATO za nepřítele po Gerasimovovu doktrínu „hybridní války“ (2013), napadení Ukrajiny a vývoz ruských zájmů do Sýrie, Lýbie, Venezuely a jinam.  Staré impérium v novém kabátě.

Po ruské invazi na Krym přibylo kvalitních nezávislých médií, k nimž patří Fórum 24, Hlídací pesPřítomnost, Deník N, NeovlivníEvropské hodnotyKonzervativní listy, TaPolitika,  Respekt,  AktuálněReporterDVTV, atd., existuje i spousta literatury.Přesto si většina občanů nebezpečí neuvědomuje. Chybí povědomí o zákulisních souvislostech . Mezitím tandem Babiš-Zeman krok za krokem záměrně ničí naši křehkou demokracii.

Uvedená témata žádají zevrubné zpracování, dokud žijí pamětníci. Jsme přesvědčeni, že zveřejňování pravdy o minulosti je klíčem k nápravě dnešních problémů, k mobilizaci a k zachování budoucnosti pro další generace.

Lubomír Bombík

Při třicátém výročí listopadu 1989 se k uvedeným otázkám objevila spousta informací. Některé mne vedly k napsání těchto článků:  

Moskevský proces jako sen Vladimíra Bukovského (Přítomnost,  11/2020)

Konec iluzí a nová epocha (Přítomnost, 3/2020) 

Dějiny klanu Klaus, Zeman a Babiš na čtyři šťouchnutí (Přítomnost, 8/2019)

Válka nebude, paní Műllerová… (Přítomnost, 4/2019)

Všechny texty v pdf zde >>


E-mail: lubomir.bombik@bez-obalu.eu    Facebook: Lubomír Bombík       Twitter: @LBombik