Moskevský proces

Vladimir Bukovskij

Autor byl v 60-70. letech ruským disidentem, 12 let strávil v ruských věznicích a "psychiatrických léčebnách". V roce 1976 byl vyměněn na západ, a žil v Británii. Zemřel 27. října 2019. 

Mezi vládou KSSS a dnešního Ruska je KONTINUITA. Gorbačov - Jelcin - Putin - každý připravoval podmínky pro svého následovníka. Podstata ruského bolševismu nezmizí, dokud nebude pod mezinárodním dohledem uspořádán "Moskevský proces", který by byl obdobou Norimberského procesu. Bukovskij v 90. letech získal přístup do archivů politbyra KSSS a podařilo se mu okopírovat velké množstí dokumentů o jeho rozhodnutích. (785 stran) Recenze zde