4. BOLŠEVICI

 
● Marxisté uvádí tři zdroje svého náboženství:
   1. Utopický socialismus ( který má kořeny v křesťanství)
   2. Anglickou ekonomii (na poli tržní ekonomie bylo uděleno 50 nobelových cen, za "politickou ekonomii" ani jedna)
   3 Hegelova filosofie (což je jedna z mnoha filosofických škol. Filosofie nepracuje s exaktně prokázanými fakty, není vědou v pravém slova smyslu, ale metodologií. 
● Jedinou Marxovou "přidanou hodnotou je "diktatura proletariátu" - násilí - inspirované Francouzskou revolucí. Marxismus popírá základní vývojový princip, kterým je  KONTINUITA.
● Jediným "mávnutím proutku" má být historicky vzniklá složitá a rozmanitá civilizace nahrazena dvěma kastami lidí: vládci a poddanými.
● Všechny kastovní systémy bez výjimky spějí k nepotismu, stagnaci a zániku.
I velké změny se dějí spojitě, "krok za krokem"! Katastrofy jě třeba odvracet, ne vyvolávat. To platí zejména pro technicky vyspělé země, náchylné k domino-efektu. 

● Leninismus
● Vývoz revoluce z SSSR: Čína, Mongolsko, Severní Korea, Vietnam, Kambodža, Laos, Kuba, Nikaragua, Angola, Kongo, Grenada, Salvádor, Libye, Mosambik, Súdán, Afghánistán. U rozvojových zemí lze těžko mluvit o "proletariátu". Po ukončení finanční pomoci řada zemí upadla do chaosu.
● Vývoz ruských zájmů po roce 1992: Venezuela, Sýrie a Blízký východ, Libye, Mali, Kostarika  …


6. RUSKÝ IMPERIALISMUS

   
1992 - Podivný srpnový puč v Moskvě
1993 - Jelcinův útok na parlament
1996 - První čečenská válka
1999 - Putinova cesta k moci
2000 - Druhá čečenská válka (teroristické útoky v Moskvě, řešení útoku na Beslanskou školu)
2005 - „Rozpad SSSR je největší geopolitickou katastrofou 20. století“ (Putin)
2008 - Napadení Gruzie
2009 - Případ Magnitskij
2012 - Gerasimova doktrína – ignorance mezinárodního práva
2014 - Anexe Krymu a začátek války na Donbase
2014 - Vznik Islámského státu (byl založen zpravodajskými důstojníky Saddámova režimu pamatující výcvik v Rusku a u nás.)
2015 - Vojenská intervence v Sýrii. Ruské tajné služby mají ve zvyku mít více želízek v ohni: nasazují své lidi do více stran konfliktu a manipulují událostmi. Nemohou-li zvítězit, aspoň vytvoří chaos.
2015 - Uprchlická krize – přes milion uprchlíků za jediný rok. Řetězce místních mafií dodávajících čluny, vesty atd.  

Stalin a Hitler

● „Reálný“ a „Národní“ socialismus k sobě nemají daleko.
● Podle ruské verze „Velká vlastenecká válka“ začala až napadením SSSR (1941) a nacismus porazili Rusové sami. Zcela tak ignorují fakta. 
● Západní spojenci pomáhali SSSR masivními dodávkami zbraní a techniky a to 428 milionů liber (UK) a 11,26 miliard dolarů (USA). Stalin byl Hitlerovou proradností tak zaskočen a nepřipraven, že dva měsíce nebyl schopen jednat.


Jaltská konference a Norimberský proces
● Roosevelt, Churchill a Stalin dohodli poválečné uspořádání světa. Rusové od začátku ohýbali fakta i dohody ve svůj prospěch. Zatímco Západ inicioval a financoval vznik OSN, Stalin si ve střední Evropě vykolíkoval „sféru vlivu“ a zavedl v ní krvavé komunistické režimy. Zatímco svět se postupně dekolonizoval (Indie 1947, Alžírsko 1962), Rusové svou koloniální říši na dalších 40 let rozšířili, upevnili a vydrancovali. Svět opanovala Studená válka s mnoha „horkými“ konflikty.
● „Velká vlastenecká válka“ je ruský mýtus. Nacismus byl poražen koalicí 50 států, západní spojenci bojovali na třech frontách (Afrika, Tichomoří, Evropa), na ruské frontě bojovaly mnohé národy (s obrovskými ztrátami, z části díky ruskému šlendriánu a Stalinově paranoi) a Stalin by nikdy nedojel do Berlína nebýt západních dodávek zbraní a materiálu. Nacistické režimy v Německu, Itálii a Japonsku byly vykořeněny, jejich vůdcové potrestáni, poválečnou obnovu vydatně financovaly USA.  
● Rusové zcela zamlčeli kolaboraci s Hitlerem (1933-41), zamlčeli existenci Ukrajinského národa a přivlastnili si „boj proti fašismu“, který dnes zrůdně zneužili jako záminku pro napadení Ukrajiny. Mnoho událostí z let 1933-1989 zůstalo TABU, díky ruské propagandě, zastrašování a pátým kolonám v celém světě.
● V Československu začala vláda komunistů de facto již v roce 1945, od kdy na našem území řádily oddíly NKVD a SMERŠ a byly vyzbrojeny Lidové milice. Smutnou roli Stalinovy loutky sehrál i Edvard Beneš, zejména při vyhnání Němců, znárodňování a vykonání dalších Stalinových záměrů. 
● Stalin své spojence na Jaltě oklamal. Churchill s Rooseveltem předpokládali odposlech v místnostech, proto se radili jen na procházkách v zahradě. Ta ale byla rovněž odposlouchávaná... Stalin tak dosáhl svého maxima a to co spojencům slíbil, stejně nedodržel.
● V devadesátých letech snil Vladimír Bukovskij o uspořádání "Moskevského procesu", který by po vzoru toho Norimberského jednou pro vždy zúčtoval s komunismem... Nestalo se, naopak. Putinův režim se k Leninovi a Stalinovi hrdě hlásí bez ohledu na jejich zločiny. 

Před 71 lety to začalo. Lůza pokořila elitu. Zlo zvítězilo. Bahno, kam znovu padáme (Forum24, 2/2019)

Jan Urban: Češi nepotřebují mýty, ale pravdu. I tu bolestivou o odsunu Němců a Edvardu Benešovi (HlídacíPes,8/2021)

Jak chtěl Edvard Beneš zatočit s československými Maďary (Forum24,8/2021)

Před 75 lety si v Jaltě vítězové rozdělili Evropu. Anebo si to jen namlouváme, abychom zakryli vlastní selhání? (Deník N,2/2020)


Chruščov, Brežněv 

Při Karibské krizi (1962) dal chruščev světu pocítit "atomovou hrozbu".

● Proletář = námezdní dělník bez stálého zaměstnání, neúspěšný člověk, loser, lůza.

7


14. ZMĚNA SVĚTOVÉHO ŘÁDU

 • Existuje přesvědčení, že vzájemnou závislostí států lze bránit riziku světové války, což se úplně nepotvrzuje.
 • Každé těleso má nejméně dva póly a složité systémy jsou „mnohorozměrné sítě“.
 • Kolonialismus měl špatné i dobré přínosy, dobově podmíněné. Kromě otroctví, násilí a nemocí přinášel křesťanství, vzdělání, lékařskou péči a pracovní příležitosti. V čase se měnil až k anglickému win-win sledující prospěch pro obě strany (malá zaostalá země dodnes tahá za kratší konec provazu, ale princip je zřejmý). Individuální selhání a rasové animozity samozřejmě nelze zcela odstranit.
 • Velký trh plodí velké firmy, ty plodí vyšší a vyšší specializaci, která znamená dělbu na pracovní a volný čas, což plodí řadu nových profesí. Úspěšné firmy se stávají globálními, na konkurenci v odvětvích dohlíží antimonopolní úřady v jednotlivých státech. S růstem subjektů roste potřeba komunikace a zpětných vazeb.
 • Zatímco růst států a koloniálních říší nutně vedl k válkám, Moderní civilizace je PROSTŘEDÍ umožňujííc soupeření a růst na jiných než válečných kolbištích: sport, umění, věda, business, politika. 
 • K hegemonii nestačí mít nejvyšší HDP a atomovou bombu. Je to balík hmotných i nehmotných statků, od ekonomické, vojenské a inovativní síly přes kulturu k lidskému potenciálu a politickému zřízení. Říše postavené výhradně na mocenské vertikále dlouho nevydrží (Římské císařství, Čingischánova říše, Sovětský svaz. Dinosauři nejsou schopni zareagovat na změny.) 
 • Čína dlouho existovala samostatně jako "říše středu" obklopená zdí, V Evropě naopak se střetaly vlivy tří kontinentů a v hegemonii se střídaly postupně Řecko, Itálie, Francie, Španělsko a Anglie s nezanedbatelnou účastíé dalších států. Všechny změny hegemonie bez výjimky byly provázeny válkami... 
 • Poslední předání hegemonie v roce 1942 bylo nenásilné. Od roku 1805 tedy angličtina vládne na moři, později i ve vzduchu, v kyberprostoru a v diplomacii. V 55 státech světa sdružených v Commonwealthu je jednou z úředních řečí angličtina (včetně dvou atomových velmocí Indie a Pákistánu), Není náhoda, že kolébkou novodobé demokracie je Británie.

Ve Spojenéých státech našli domov přistěhovalci z celého světa, tato šance se nebude opakovat. Americká kultura je multinárodní.

 • Čínský režim je jen jinou variantou postkomunismu než Rusko. Zatímco v roce 1989 se Sovětský blok začal rozpadat, V Číně skončilo demokratické hnutí pod pásy tanků na náměstí Nebeského klidu.
 • Je evidentní, že napětí mezi demokratickými a autoritářskými zeměmi poroste a bude záležet na postojích zemí jako Indie, Pákistán, Brazílie, Argentina atd..  

 

15.   BARBARSTVÍ A CIVILIZACE

Civilizované způsoby regulace společnosti jsou:

 1. Vzdělání, kultura
 2. Morálka
 3. Ekonomie
 4. Legislativa, právo 

Další možnosti  jsou:

    5. Násilí, válka

    6. Přírodní katastrofy

 • Člověk je sám sobě nebezpečný, civilizovaný svět proto přesunul soupeření na neválečná kolbiště: sport, kultura, business, politika. To vyžaduje právní prostředí.
 • Informační technologie – posledních 50 let nositelem dříve neočekávaného pokroku. 
 • Jako motýl, co vylezl z kukly a pomalu roztáhl křídla. Je na nás, jestli z něj bude noční můra nebo otakárek.
 • Technologie je nástroj, její využití závisí od lidské morálky.
 • Podle starého čínského přísloví „nemůžeš-li nepřítele porazit, obejmi ho.“ To jsme 35 let dělali - a marně. Navíc jsme zapomněli, koho to objímáme…
 • „Kapitalista nám prodá i provaz, na kterém ho oběsíme“.