STÍŽNOST RADĚ PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ - VÝBĚR NEKOMPETENTNÍHO KOMENTÁTORA předvolební diskuse Miroslava Kalouska a Andreje Babiše.

Dne 29.6.2017 v 22.00 jsem shlédl diskusi M. Kalouska a A. Babiše  NA čt 24 v pořadu ZPRÁVY ve 22.00.

Vzhledem k závažnosti nadcházejících voleb bylo předem jasné, že diskuse dvou úhlavních rivalů bude velmi tvrdá. Navíc se jednalo o poslední konfrontaci obou názorů před prázdninami. Jak známo, že pan Babiš se přímé konfrontaci s panem Kalouskem vyhýbá.  I tentokrát dal přednost „virtuální přítomnosti“ přes kameru.

Nejsem ekonom, ale poznal jsem, že pan Kalousek mluví jasnou a srozumitelnou řeší, na rozdíl od pana Babiše, který od kladených otázek uhýbal, mlžil a lhal. Pan Kalousek „položil pana Babiše na lopatky“ třikrát za sebou jasnou formulací záměru snížit platbu sociálního  pojištění VŠEM PRACUJÍCÍM o 8% a uhrazení tohoto deficitu (104 mld za 4 roky) z růstu ekonomiky (předpokládaný  růst ve stejném období 240 mld) tím, že nebudou zvyšovány výdaje. Pan Babiš mu nerozumněl, nebo nechtěl rozumět.

Návrh pana Kalouska na jednu sazbu daně z příjmu (současných 19%) byl rovněž srozumitelný, stejně jako návrh jednoho inkasního místa (které již bylo uzákoněno  roce 2012, zrušeno současnou vládou a nevešlo v platnost).

Jako „protiváhu“ návrhu pana Kalouska pan Babiš mluvil o snížení daně pouze pro ZAMĚSTNANCE do příjmu 113 000 měsíčně, což dokumentoval vzájemně neporovnatelnými čísly (hrubá mzda 27 000 měsíčně a celkové zvýšení příjmu 9 600 ročně NA HLAVU, navýšení 31,3 mld ROČNĚ. Výpočtem lze zjistit, že jde o  navýšení 3%, to jsme se ale z diskuse nedověděli.

 Když porovnáme Babišův návrh na navýšení pro zaměstnance s hrubou mzdou 27 000.- měsíčně s Kalouskovými 8%, pak by se nejednalo o 9 600, ale o 25 920.- Kč ročně, pro všechny včetně živnostníků, bez dopadu na ostatní výdaje státu. Že Kalouskovy návrhy jsou systémové, jednoduché a tedy pro ekonomiku přínosné,  bylo evidentní a srozumitelné.

Naproti tomu pan Babiš se v defenzivě uchyloval k odbíhání od tématu (k jeho oblíbenému EET a kontrolnímu hlášení) a vysloveným lžím. Nedivím se, že se pan Babiš bojí přímé konfrontace s panem Kalouskem.  

Diskuse byla bouřlivá, ale probíhala celkem korektně až do chvíle, kdy byl k posouzení rozhovoru vyzván „nezávislý  komentátor“ RADKO KUBIČKO. Pan Kubičko není ekonom a za jeho komentář by se nemusela stydět žádná náhodná kolemjdoucí babička na ulici. Zde jsou jeho myšlenky:

  • „návrhy jsou návrhy a na peněžence lidí se neodrazí“ (25 920.- Kč nejsou peníze? Jednoznačné číslo 8% jsou „předvolební sliby“?)
  • „rozpočet se musí naplnit“ (…opravdu slovo znalce…)
  • „EET je nešťastné, ale kontrolovat všechny není správné“, co chtěl auror vlastně říct?
  • „diskuse byla pro občana nesrozumitelný guláš…“ (ale od toho by tady měl být KOMENTÁTOR, aby ten „guláš“ občanům objasnil !!!)
  • „daně nejsou podstatné…“ (zvýšení daně o 1% stálo minulou vládu popularitu)
  • „ostatně poměr preferencí cca 30% ku 5 % mluví za všechno (takže žádná tvrdá čísla už nejsou potřeba? „LID UŽ ROZHODL?“)
  • "současná vláda byla stabilní…“ (současná vláda měla to štěstí, že ekonomické parametry byly správně nastaveny předchozí vládou a evropská ekonomika rostla. Navíc- kritická opozice byla slabá v důsledku „palácového puče“ v roce 2013)
  • „tradiční strany demokracii zdiskreditovaly, což zplodilo Babiše.“ (to je téma na celovečerní diskusi několika odborníků a zástupců těch stran, ne na komentář „nezávislého komentátora“ k diskusi dvou bývalých ministrů financí o volebním programu.
  • „pan Kalousek má hezké řeči, které neodpovídají realitě“ (to si může dovolit říct člen hnutí ANO, ale nezávislý komentátor??? Co si to dovoluje? To teď bude norma???)

 K uvedené diskusi měl jednoznačně být přizván NEZÁVISLÝ EKONOM. Komentář pana Kubička nepochybně TOP  09 ZNAČNĚ POŠKODIL, což je v očekávaném zápasu o demokratické směřování země ALARMUJÍCÍ. Požaduji, aby Česká televize svoje selhání napravila, aby vyzvala nezávislého ekonoma, který by tento pořad v hlavním vysílacím čase znovu okomentoval, a to co nejdříve.

Otázkou je, zda je to jednotlivé selhání, nebo systémový posun. O estébáckých metodách pana Babiše bylo napsáno dost, otázkou je, kolik lidí má pan Babiš v České televizi, v rozhlase a v RRTV.

A NEBO DEMOKRACIE UŽ SKONČILA???  

 Jsem optimista a doufám vždy v lepší variantu. Prosím o sdělení, jakým způsobem bude o mé stížnosti rozhodnuto.

 Ing.arch. Lubomír Bombík

 v Brně dne 30.6.2017