SUN-C´ - Umění války

Válečná strategie podle Sun-Tzu a Sun-Pin

Ve starověké Číně se proslavili dva mistři, poradci císa­ře: Sun-c' byl autorem knihy Umění války, Sun-Pin napsal Způsoby boje.

Jejich strategické moudro bývá v průběhu staletí střídavě zapomínáno a znovu nalézáno.

Přečtěte si pozorně rady Sun-c' panovníkovi a vojevůdcům:

 • Ten, kdo důkladně studuje svého nepřítele, nebude v nebezpečí, ani kdyby svedl sto bitev.
 • Ovládej mysl svého nepřítele, veď ho za svými potře­bami, čiň tak, ať dělá, co potřebuješ ty
 • To, co pomohlo osvíceným vládcům a schopným ge­nerálům k vítězství, co jim umožnilo předstihnout ti­síce dalších, byly včasné informace.
 • Sebelépe připravená léčka není k ničemu, nedokáže-li armáda skrýt své plány a popírat je.
 • V bitvě je třeba ovládat na prvním místě mysl nepříte­le, aktivně si vytvořit příležitost ke snadnému vítěz­ství.
 • Kráčej tam, kde tě nečekají, útoč tam, kde nejsou na útok připravení.
 • Pravým znakem vynikajícího vojevůdce je podrobeni nepřítele bez boje.
 • Vojevůdce mění způsob svého vedení i své postupy, aby jej ostatní nemohli poznat, aby nepoznali jeho plány. Kráčí nepřímými cestami, aby ostatní nemohli uhodnout, kam míří.

Sun-Pin dodává:

 • Zvítězit můžeme, když předstíráme neschopnost, de­stabilizujeme nepřítele, přimějeme nepřítele k pohybu tím, že ohrozíme něco, co je pro něj důležité.
 • Extrémy jsou samy o sobě nestabilní. Je-li nepřítel silný a jeho vojsko velké, učiň jej ještě silnějším a ješ­tě větším - to, co je příliš silné, se samo náhle zlomí, to, co je příliš velké, bude náhle plné vad.
 • Zná-li kdo povahu tekoucí vody, může po ní pouštět kameny a rozbíjet lodě. Zná-li kdo povahu lidí, budou jeho rozkazy vykonávat s plynulostí tekoucí vody, aniž si toho ovládaní všimnou.

 Podle Gerasimovy doktríny hybridní vedení války z roku 2013 lze usuzovat, že staří čínští mistři přišli znovu ke slovu. Ale co hůře, ruské tajné služby se uvedeným učením řídí už celá desetiletí.

z knihy Alexandry Alvarové PRŮMYSL LŽI