Alexandra Alvarová u Štrunce: Facebook zná vaše slabiny (You Tube, 7/2020)

Alexandra Alvarová: Průmysl lži. (přednáška, KÚ Hradec Králové, 3/2020)

Alexandra Alvarová: Proč mozek přijme lež (Přednáška Facebook, 2019)

Alexandra Alvarová: Hybridní válka a dezinformace (Přednáška, YouTube)

Alexandra Alvarová o roli propagandy v hybridní válce (Facebook)