Klub angažovaných nestraníků

 Finanční analytický úřad

Washingtonova 1621/11

110 00 Praha 1

fau@mfcr.cz

 Věc:  Dotaz k možnému  podezřelému obchodu

 Vážení,

v prosinci loňského roku jsme Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí poslali stížnost, že zde v případě financování některých prezidentských kandidátů může jít o  porušení  § 24, 35, 36, 37 a 38 zákona č. 275/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dozorový orgán v věci financování politických stran a hnutí, pokud jde o financování podivné „nekampaně“ ze strany kandidáta Ing. Miloše Zemana nám dosud oficiálně neodpověděl,  byli jsme však svědky toho, že v mezidobí transparentní účet Miloše Zemana (2501277007/2010) začal vykazovat i větší finanční toky, jejichž původ odmítají dárci specifikovat.

Nejsme a ani nemůžeme být povinnou osobou ve věci oznámení podezřelého obchodu, ale s poukazem na dostupné informace a veřejné zdroje si dovolujeme obrátit na vás s dotazem, zda je vše lege artis i ve smyslu  zákona 253/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud jde o poněkud nepřesvědčivé financování kampaně  kandidáta Ing. Zemana.

Vzhledem k tomu, že je zde neochota identifikovat původ peněz, mohlo by jít o prostředky pocházející ze zahraničí (s vysokou mírou pravděpodobnosti dokonce i ze země, která je na seznamu sankcionovaných subjektů), jest otázkou, zda se zde nejedná o podezřelé obchody ve smyslu § 6 Zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.


Pakliže jako údajný dárce sedmimístných částek je uváděna Strana práv občanů (IČ 71339752, se sídlem Praha 1, Hradčany, Loretánská 179/13) v případě darů od spolku Přátelé Miloše Zemana, z.s. (IČ 22728554; se sídlem Praha 1, Nové Město, Opletalova 1418/23 jde dokonce o sumy vyšších objemů, je zde důvodu se domnívat, že se nejedná o skutečné dárce a je zde dokonce záměr zastřít skutečný původ peněz, neboť v obou případech se jedná o neziskové instituce, jejichž obraty, zejména v případě zájmového sdružení mohou sotva dosahovat výše údajných darů.

Navíc obdarovanou osobou je prezident, tedy subjekt, definovaný v § 4 jakožto politicky exponovaná osoba;  předseda strany SPO Ing. Jan Veleba a člen spolku Přátelé Miloše Zemana z.s. by měl tedy mít povinnost specifikovat tyto finanční toky.  Pokud se tomu nestalo a neví vůle tak učinit, věříme, že pochopíte, že nás tento postup svádí k hypotéze, že by mohlo jít o podezřelé obchody.

 

Jak psáno výše, nechceme se stavět do role povinné osoby, jsme sdružením osob, které  50 let  usiluje o zachování demokracie a rovných pravidel pro všechny bez rozdílu, proto tedy dotaz, zda i v případě zdrojů výše uvedeného financování probíhá vše korektně, mj. i ve smyslu  předpisů z oblasti  AML.

S úctou                                                                                             

Ing. Jiří Domlátil – předseda KAN


     Klub angažovaných nestraníků    IČ  00539996,  se sídlem  16000 Praha - Bubeneč, Raisova 806/3  ; www.kan.cz; kan@kan.cz