Operace listopad 1989

 Vladimír Čermák

Vladimír Čermák je historik a badatel, dle vlastních slov nezávislý, možná též kontroverzní. Kniha přináší spoustu neznámých podrobností z období 1985-1991 (430 stran). Zajímavé jsou zejména poznatky o roli Zdeňka Mlynáře v sledovaných událostech (ZM byl spolužákem a přítelem Michaila Gorbačova, spolupracoval s ním už v roce 1968, kdy MG jako mladý agent KGB operoval v Praze. Po vyloučení z KSČ podepsal ZM Chartu 77, později emigroval do Vídně odkud pravidelně dojížděl do Prahy(!) Jeho manželka Rita Klímová jako zaměstnankyně Prognostického ústavu přivedla v listopadu 1989 Václava Klause do Činoherního klubu a seznámila jej s Václavem Havlem. Podle Čermáka další politické kariéře ZM zabránila postupující schizofrenie. M. Gorbačov se v roce 1997 účastnil jeho pohřbu. 

Přes proklamovanou "vědeckou metodu" nelze vyloučit mylné závěry až desinformace.