VÁLKA NEBUDE, PANÍ MULLEROVÁ - poznámky pod čarou

OBSAH:
KRVAVÁ
TERORISTICKÁ
ZPRAVODAJSKÁ
POLITICKÁ
HOSPODÁŘSKÁ
O ZDROJE
TECHNOLOGICKÁ
KYBERNETICKÁ
INFORMAČNÍ
HYBRIDNÍ
S KÝM, PROTI KOMU
KDY ZAČALA
A CO OBČANÉ

                                                                                                                                                                             

- KRVAVÁ           

Ruskými novinkami jsou vojáci bez označení ("zelení mužíčci"), soukromá Vagnerova armáda, přibývají zamrzlé konflikty a guerillové, kmenové a náboženské války destabilizující široké okolí. 68 milionů civilistů je na útěku před válkou. 

                                                                                                                                                                           

- TERORISTICKÁ       

Likvidace teroristických základen (na území zhroucených států jako Afghanistán, Líbye, Somálsko, Irák, Sýrie atd.) a kontrola finančních toků jsou hlavními prostředky boje proti terorismu.

                                                                                                                                                                             

- ZPRAVODAJSKÁ                                                                                       

ZE ZPRÁVY BIS Z ROKU 2010: „..skupiny podnikatelů s napojením na ruské tajné služby.. dokáží ovlivňovat rozhodování zastupitelstev až na lokální úrovni..(„ovlivnění“ lokální politici jsou tak připraveni k pozdějšímu využití ve vysoké politice. Je to klasický Faustův vzorec).

CIVILNÍ POUŽITÍ ZPRAVODAJSKÝCH METOD StB - může vypadat takto: Díky nedokonalosti demokratických institucí jsou pomalé dlouhodobé procesy stále ovlivňovány z jednoho bodu, neformálního koordinačního centra (otázkou je, kde jsou uloženy zmizelé svazky StB a další materiály). Jedním z pracovišť je zřejmě "Bezpečnostní divize Agrofertu". Osobní kontakty s agenty KGB nebyly nikdy přerušeny a činnost nepřestala být ovlivňována ruskou "centrálou". Kromě vlastní iniciativy „buněk“ existují centrálně koordinované úkoly. K financování mohou sloužit estébácké peníze ulité do zahraničí, peníze z privatizace, tunelování, z megakorupce a od KGB. Lidé z centrály ovládají zpravodajské metody. Na ně navazují zákulisní zprostředkovatelé, lobbisté, spojky a šedá podnikatelská zóna (podle CK Corrupt Tour v Praze existuje adresa, na níž sídlí stovky firem, dům ale v ulici neexistuje…) Tito lidé komunikují s „buňkami“, což může být kdokoliv: podnikatel, oligarcha, úředník, advokát, soudce, prokurátor, policista, novinář, starosta, politický žoldák, politik, ale také sekretářka, místopředseda, člen výboru, zastupitel, zločinec nebo bezdomovec. K motivaci "buněk" je k dispozici řada instrumentů:  PROVÁZKY, BIDLA A MANTINELY. Motivací k zradě může být:

 • Vlastní přesvědčení
 • Odměna (finanční i jiná)
 • Vydírání (ztráta pozice, kompro)
 • Vlastní ego

Nejčastější je kombinovaná motivace. Centrálu může tvořit stovka „přesvědčených“, v síti se nachází vědomě či nevědomě desetitisíce lidí. Nejlépe prý pro tajné služby pracují lidé, kteří o tom nemají tušení.

Společnost se skládá ze sítí formálních (politické strany, podnikatelské svazy, profesní komory, odbory, spolky, sportovní kluby, firmy, družstva, neziskovky, organizovaný zločin) i neformálních (bývalí spolužáci, přátelé, sousedé). Na tyto sítě byla a je estébácká síť napojena, je to „síť nad sítěmi“. K nátlaku na lidi sloiuží jejich slabá místa: rodina, hypotéka, dluhy, milenka, opsaná diplomka, plzeňská studia, drobné delikty a pochybení, sexuální orientace. Tradice kolaborantství v Česku sahá do dob Rakouska-Uherska, tragickým způsobem ji rozvinulo za války Gestapo a Ještě tragičtější je převzetí a využití kartoték konfidentů Gestapa komunisty po roce 1945. 

V první linii dnešních kolaborantů jsou bývalí zaměstnanci Prognostického ústavu a StB a komunisté (Klaus sr., Zeman, Tříska, Dlouhý, Babiš atd.) později Okamura, Klaus jr. atd. Mezi "šedé eminence" možná patří Mlynář, Klímová, Šlouf, Šabata, Kožený, Mrázek, Krejčíř, Janoušek, Ritig, Nejedlý, Mynář, Hájek a mnoho méně známých osob. Stopy vedou ke komunistickým  kmotrům typu Hegenbart, Potáč atd. Podobnost s mafií nebo teroristickými sítěmi není náhodná, činnost je rozsáhlá a nelegální, je to organizovaný zločin.

Složitým problémům rozumí malá skupina osob a není snadné poznat rozhodnutí učiněné pod nátlakem. Příležitostí jsou tisíce, úspěšných sabotáží je dostatečné procento. Na klíčové kauzy je nasazeno několik týmů. Zákulisní centrum dokáže ovlivnit tvorbu zákonů, policejní případy, rozhodnutí justice, úředníky (od místních zastupitelstev po ministerstva), politiky (od lokálních po prezidenta), finanční toky. Zdánlivě to může vypadat jako „odvrácená strana" běžné činnosti, ta by ale byla směrově neutrální, bez východního azimutu sahajícího do nejvyšší politiky. Část StB se na činnost v ilegalitě připravovala v letech 1988-89. Posledních 30 let tu probíhaly a probíhají rozsáhlé koordinované sabotáže:

 • Dlouhé zakonzervování komunistické justice, zahlcení soudů, ovlivnitelnost části justice a diskreditace celé justice
 • Zákony na míru, přílepky, chaotická legislativa
 • Politika od extrému k extrému, mimo "zlatou střední" cestu. Uzavírání lidí do oddělených bublin 
 • Privatizace do rukou malé skupinky lidí, tunelování a megakorupce
 • Nepřátelská převzetí firem a majetku nelegálními technikami, devastace podnikatelského prostředí
 • Místo individuální zodpovědnosti - zneužití existence korupce pro politické účely
 • Absurdní Klausova amnestie
 • Patové výsledky voleb s důsledky jako Opoziční smlouva, Věci veřejné ve vládě apod.
 • Pády vlád v nejméně vhodné okamžiky, „salámový puč“ od roku 2013
 • Rozkládání politických stran a racionální politiky, podpora extrémismu vytvářením fiktivních hrozeb
 • Syndrom falešných vůdců dosazovaných Kremlem (Klaus, Zeman, Babiš, Okamura)
 • Tandem Babiš- Zeman a jejich brutální útok na zákonnost a ústavnost
 • Nebudování infrastruktury (dálnice, rychlovlaky)
 • Bezkoncepčnost a destrukce školství
 • Omezování drobného a středního podnikání
 • Místo vlády práva „exekutorská mafie“ s dopadem na milion občanů
 • Nekoncepčnost zdravotnictví a sociální politiky
 • Iracionální pomluvy Evropské unie, živení strachu z Eura
 • Potlačování české kultury (Barrandov, útoky na Národní divadlo atd.)
 • Potlačování svobody informací
 • Podpora narůstající nespokojenosti vedoucí k „lidovému hnutí“ miliardáře Babiše
 • Přímé ovlivňování voleb různými prostředky od najatých kandidátů po desinformační kampaň
 • Zakládání stran a hnutí politickými žoldáky, často na jedno použití
 • Narůstající neinformovanost občanů, útok na svobodná a veřejnoprávní média
 • Útok na vedení policie, ústavní soud a tajné služby
 • Zpochybňování spojenectví v EU a NATO, útoky na symboly naší západní orientace (pomník letců RAF)
 • Kampaň proti umístění radarového obranného systému 

  Buňky vystupují v různých rolích:

 • Šedá eminence (lobbista apod.) – má informace a know-how, spravuje síť „buněk“, drží otěže akcí, zajišťuje motivaci zúčastněných a spojení s centrálou. Na pokyn z centrály spolupracuje s jinými lobbisty. Uměleckým zpracováním této postavy je Tonda Blaník ze známé satirické série.
 • Krtek – je nasazen do týlu zájmového subjektu, kde v utajení provozuje sabotáže a připravuje diverzní akci.
 • Bílý kůň – člen týmu obsazený do nejviditelnějších rolí (předseda, apod.). Svým jménem podepisuje toxické smlouvy apod. Později buď zmizí za hranice (i jinam), nebo je mu zajištěna perfektní advokátní pomoc s ovlivněním soudu. V krajním případě si za tučný honorář část trestu odsedí.
 • Užitečný idiot – kdokoliv, kdo se namane a neprokoukne včas hru. Pokud se zaplete přespříliš, stává se "členem klanu". 
 • Provokatér - v týlu nepřítele organizuje zdánlivý odboj s cílem jeho kompromitace nebo likvidace.

Operace je rozdělena na jednotlivé kroky, každý účastník má úkol přiměřený svému postavení a motivaci. Nižší buňky znají pouze svůj úkol, ne jeho roli v celé operaci. Dle potřeby je operace maskována, takže zvenčí nelze poznat souvislosti. U důležitých operací jsou všechny fáze dublovány. Po spuštění je malá šance na obranu. V případě úniku informací následuje desinformační sprcha. Úspěšnost a loajalita buněk se boduje, podle skóre je člověk využíván pro náročnější úkoly a stává se významnějším „členem klanu“. Zúčastnění používají techniku jako odposlechy, rušičky odposlechů, falešné dokumenty atd. Někdo namítne, že se jedná o konspirační teorii, ve skutečnosti může být situace mnohem horší.

VRCHOLNÉ ÚSPĚCHY TAJNÝCH SLUŽEB Z 2. SVĚTOVÉ VÁLKY:

 • Hitler oklamal Stalina a ten v roce 1937 nechal popravit své nejlepší generály.
 • Hitler oklamal Stalina podruhé, a zamaskoval přepadení Sovětského svazu v roce 1941.
 • Spojenci oklamali Hitlera rozluštěním kódu šifrovacího stroje Enigma.
 • Spojenci řadou triků oklamali Hitlera a vylodili se v Normandii místo v Calais.

 Nejnebezpečnější zbraní ve vesmíru je lidský mozek.

KONCENTRACE AGENTŮ STB V NEJBLIŽŠÍM OKOLÍ ANDREJE BABIŠE:

Dobří estébáci se vracejí (Týdeník Echo, 9/2014)

Estébáci v hnutí Ano

DALŠÍ ODKAZY:

Petr Havlík: Učni čaroděje Svatopluka Potáče na bílých koních (Přítomnost.cz, 6/2018)

Prominentné komunistické detičky. Penta Story 16 (Posledný Križiak, 12/2014)

7 bodů ze zprávy BIS. Rusko i Čína jsou stále agresivnější (Forum24, 12/2018)

Výroční zpráva BIS za rok 2017

Ruský vzorec na scéně. (Forum24, 1/2019)

Jiří Pehe: Jaká může být role tajných služeb v kauze Babiš mladší (Aktuálně, 11/2018)

Petr Havlík: Babiše a nás řídí z Ruska (Přítomnost, 11/2018)

Podle BIS je ruská ambasáda promořená osobami s vazbami na zpravodajské služby (Forum24, 12/2018)

Exministr obrany měl vazby na Rusko a drží Kaczyńského v hrsti, píše oceněný polský novinář (HlídacíPes, 12/2018)

Vítězové sametu mohou slavit, tedy i Babiš (Petr Havlík, 11/2018)

Petr Havlík: Čapák přehledně i pro blbce, ano i pro ně (Přítomnost, 11/2018)

1998- Oposmlouva Zeman a Klaus. 2018- Oposmlouva Zeman a Babiš (Aktuálně 7/2018)

Operace  Golgota (Karel Pacner pro IDnes, 8/2001)

Byla ruská privatizace promyšleným plánem KGB? (Respekt, 12/2014)

www.mapovani.cz

 Sedm stupňů poznání (Bez-obalu, 10/2018) 

                                                                                                                                                                             

- POLITICKÁ

Evropa míru je Evropou lidí, ne Evropou národních států (Forum24, 11/2018)

Nadnárodní metoda spolupráce ostřelována ze všech stran (Forum24, 12/2018)

Pavel Šafr: Evropský parlament odhlasoval, že je český premiér gangster (Forum24, 12/2018)

Čtyři důvody, proč někdo zradí svou vlast. A udělal to i Miloš Zeman (Forum24, 8/2018)

Babiš likviduje normální a slušné poměry. Je třeba se bránit (Forum24, 11/2018)

Jak se pár miliardářů rozhodlo zničit českou politickou scénu a udělat Babiše premiérem (Forum 24, 3/2017)

Petr Havlík: Babiš a Zeman - Bratrstvo kočičí pracky (11/2018)

Hrozba komunismu: tehdy a nyní (Konzervativní listy, 1/2019) 

To by přece pan Hitler neudělal, aby nás zbavil občanských práv! Pořád stejná naivita (Forum24, 10/2018) 

                                                                                                                                                                             

- HOSPODÁŘSKÁ

Mapa námořních tras                                          Přístav Antverpy

                                                                                                                                                                             

- O ZDROJE

Energetika se dá použít k válečným cílům a Rusko je v tomto ohledu mistr (ČR Plus, 1/2019)

Tajný dokument: Rusové jsou nebezpeční. Zakázku na Dukovany by neměli dostat (Forum24, 11/2018)

                                                                                                                                                                              

- TECHNOLOGICKÁ

Budoucnost už začala. Energetický zlom změní mocenskou mapu světa (Info.cz, 3/2018) 

                                                                                                                                                                             

- KYBERNETICKÁ

Huawei nepřítel – vidí „Pět očí“ (Přítomnost, 12/2018) 

                                                                                                                                                                             

- INFORMAČNÍ

Spojení moci výkonné, zákonodárné a justice (=STÁTU), podnikatelských a odborových svazů do jednoho monobloku se nazývá FAŠISMUS. Komunismus přidává vyvlastnění majetku a „lidové milice“. Tandem Babiš-Zeman a jejich „bolševici všech barev“ znovu budují centralizovaný systém. Vyvlastněný majetek si soudruzi rozdali a místo milicí mají média. V Rusku i u nás.

Zeman, Babiš, Stalin nebo Hitler nejprve fascinují lidi silou svých lží, později žijí ve svém vylhaném světě bez zpětné vazby. Konec je bez výjimky strašlivý.

Média jako Fórum 24,  Hlídací pes, Přítomnost, Echo 24, Neovlivní, Evropské hodnoty, Konzervativní listy, Reportermagazín, TaPolitika, DeníkN, Respekt, Aktuálně, DVTV, ČRplus, píší různou měrou svobodně, k umlčení už nestačí telefonát z ruské ambasády přes politika do redakce. Pokrytí čtenářů ale není dostatečné. Lidé často ze setrvačnosti čtou MF dnes, Lidovky a Blesk a myslí si, že jsou o politice informováni, o zprávách na komerčních televizích nemluvě. ČT zas přináší kvalitní zpravodajství až pozdě večer nebo ve speciálních pořadech (Reportéři ČT, Newsroom apod.). 

SOCIÁLNÍ KREDITNÍ SYSTÉM: První digitální diktatura? Čínský sociální kredit se začal testovat na lidech

EET je podle IT experta Buzka bezpečnostní hrozbou (Česká justice, 2/2019)

Čekejme velké rojení a bzučení kremelského hmyzu, budou totiž volby do Europarlamentu (Forum24, 1/2019)

Koalice ANO, KSČM a SPD atakuje Českou televizi. Hrozí odvolání jejího vedení (Forum24, 1/2019)

Petr Havlík: Lež jako základní pracovní nástroj (Přítomnost, 12/2018)

Západ rozdrolit a rozložit zevnitř (Přítomnost, 11/2018)

O desinformacích (Ondřej Kundra)

Alexandra Alvarová: Hybridní válka a dezinformace (Přednáška, YouTube, 3/2018)

Alexandra Alvarová o roli propagandy v hybridní válce (Facebook, 10/2018)

Alexandra Alvarová: Prohráli jsme několik fází dezinformační války s Ruskem a blížíme se jeho potěmkinovské demokracii (Forum24, 6/2018)

Alexandra Alvarová: "Ku--- a sirotci" (Politiq, 9/2018)

20 poznatků o fungování české dezinformační scény

Mladý Rus popisuje práci v neslavné farmě trollů (Manipulátoři, 12/2017)

Co dokáže lež (dokument ČT, 5/2017 - video)

Inzerát Nevolte Schwarzenberga: Jsem přesvědčen, že za ním byly ruské peníze, říká Pavel Šafr (Forum24, 11/2018)

Mapa vlastníků médií (MediaGuru, 2016)

                                                                                                                                                                             

- HYBRIDNÍ

Petr Havlík: Strategie ruské hybridní války: Populisté a nacionalisté všech zemí, spojte se (Forum24, 1/2019)

Žijeme v době hybridní války (Petr Havlík, Přítomnost, 7/2018)

Generál NATO Pavel- Ruská doktrína je o permanentním konfliktu (Forum24, 8/2018)

gen. Petr Pavel: Lidé už nemají představu, co je opravdu riziko. Až Čína vypne servery, nenaděláme nic, (Deník N, 12/2018)

Jsme v jiné válce - Přítomnost, 12/2018)

                                                                                                                                                                             

- S KÝM, PROTI KOMU

Al Kaida vznikla v reakci na ruskou invazi. Islámský stát  založili Saddámovi důstojníci tajné služby vycvičení za komunismu v Moskvě a u nás (!!!). Asi 1/3 bojovníků islámského státu přišla z Ruského Dagestánu a Čečenska. Kolik asi mezi nimi bylo agentů Moskvy? Je popisována metoda, kterou ruské tajné služby ovládají situaci v krizových oblastech: nasazením svých lidí DO VŠECH SKUPIN A PROUDŮ a vytvořením chaosu, který pak ovládají pouze oni, protože vlastní jediný existující svazek klíčů k vytvořeným situacím…. Metoda je univerzální, použitelná na všech úrovních evropské politiky, při tunelování i nepřátelském převzetí firmy… Předpoklady jsou jednoduché: pohrdání zákonem a morálkou a nedostatek empatie… Není rozdíl mezi jednáním mafie a ruských tajných služeb, není proto důvod, aby KGB s  mafiemi nespolupracovala, kdekoliv na světě. Reaganova „říše zla“ nikam nezmizela, jen se změnila, privatizovala a ztratila fasádu komunistického „ráje na zemi“.

Odkazy:

Generál Petr Pavel soudí, že Rusko je větší hrozba než terorismus (Forum24, 11/2018)

Ruská strategie a evropská uprchlická krize I (Konzervativní listy)

Ruská strategie a evropská uprchlická krize II (Konzervativní listy)

Ruská strategie a evropská uprchlická krize III (Konzervativní listy)

Je Al-K. nástrojem Kremlu? Rozhovor se zavražděným A.L.

Jak Rusko manipuluje islámským terorismem (Konzervativní listy, 2/2018) 

Západ nechápe, co se na něj z Ruska plíží (TaPolitika.cz, 1/2018)

Rusko je potenciální hrozba. NATO nikoho nenutí, aby se stal členem, říká Petr Pavel (ČR Plus, 8/2018)

Generál Petr Pavel zkritizoval Zemana za výroky o novinářích: “Stydím se za svého prezidenta.“ (HlídacíPes,8/2018)

Reportéři potvrzují, že peníze na Zemana a jeho kampaň zřejmě tekly z Ruska (Forum24, 8/2018)

Ředitel BIS promluvil: Zamezili jsme desítkám ruských a čínských zpravodajců v jejich činnosti (Echo24, 12/2018)

Putinův cíl je chaos na celém Západě, říká americký bezpečnostní analytik (Neovlivní, 6/2018)

Na co spoléhá Putin a co od něj lze čekat (Tapolitika, 1/2019)

Rusko stojí o to, aby světový řád zmizel. Čína ho chce vylepšit, říká expert (DeníkN, 11/2018)

Petr Havlík: Česko patří k zemím, které si Rusko již přizpůsobilo. Babiš zavádí Putinův model řízení (Forum24, 12/2018)

Petr Havlík: Česko, krajina posedlá běsy z Východu (Forum24, 12/2018)

Jan Urban: Bída českého rusofilství (Aktualne, 5/2014)

Lubomír Martínek: Jiná civilizace (Esej o tom, zda Rusko patří do Evropy nebo do Asie)

Vladislav Inozemcev: Ruské jaro a ruský podzim (Tapolitika, 1/2019)

Trump zveřejnil plán modernizace protiraketové obrany. Čidla plánuje rozmístit i ve vesmíru (Echo24, 1/2019)

Zakázka století: Polsko kupuje systémy Patriot (Armádní noviny, 3/2018)

Mapa domobran: buněk je skoro stovka (Aktualne.cz, 7/2017)

                                                                                                                                                                             

- KDY ZAČALA

Jedenáctému září předcházela řada akcí:

 • Ruská okupace Afghánistánu (1979-89)
 • Válka v zálivu (1990-91, poté, co proruský patron terorismu Saddám Hussain obsadil Kuwait)
 • Válka na Balkáně (1991-99, kterou rozpoutal proruský prezident Miloševič zejména proti balkánským muslimům)
 • Po rozpadu SSSR (1991) dvě války v Čečensku a Dagestánu (1994-96 a 1999-2000)

Rusové se tedy dlouhodobě podíleli na radikalizaci islámu. 

                                                                                                                                                                             

- A CO OBČANÉ

Timothy Snyder: 20 lekcí z 20. století (Přítomnost., 12/2018)

Petr Havlík: Rok 2019 by mohl být rokem naděje (Přítomnost, 1/2019)