KONEC PLÁNU KGB- odkazy
.
PROZŘENÍ (poznámky)

V hodině dvanácté nám jistý člověk otevřel oči: do domů vybraných k privatizaci byly prý v předstihu nasazeny skupinky lidí. Ty měly proniknout do orgánů nejprve bytového družstva a později SVJ. Dále měli v domě využívat neshod, vytvářet neklid, stěhovat do něj nepřizpůsobivé atd. Později vytvořit složitou právní kauzu, dichotomicky rozeštvat obyvatele na dvě skupiny, které spolu nekomunikují (družstevníci verzus vlastníci), vyprovokovat soudní spor, ve kterém mají "své lidi" na obou stranách a po mnoholetém soudu (který nelze vyhrát!) získat dům z řízeného konkurzu. Jen náhodou se v domě našla skupinka lidí napříč  uměle znepřátelených táborů a zjistili jsme, že od stejných lidí jsme různým způsobem obelháváni !!! Po klíčovém poznání  to už byla "jen" technikálie. za dva roky po několika trestních oznámeních, žalobách a divokých schůzích s právníky se podařilo rozdělit majetek BD a SVJ a ukončit všechny spory. A ještě jedna překvapivá pointa: Jméno toho, kdo nám otevřel oči, jsme také našli v seznamech StB !!! Bylo zřejmé, že se nejedná o ojedinělý případ, ale celý systém od v parlamentu prolobovaných "děr" v zákonech, přes "odvážné podnikavce" (často z řad StB) po cinknutou justici a exekutory. Významnou roli hráli zákulisní hráči typu Šlouf, Mrázek, Janoušek, Ritig, Dalík apod. Epizody humoristické série Kancelář Blaník  nejsou příliš přehnané. Zajímavé jsou též výlety cestovní kanceláře Corrupt Tour "za korupčními  pamětihodnostmi ČR". A nakonec to na sebe v řetězových mailech a na internetu zkresleně napráskali pro zvýšení obecné naštvanosti všech na všechny. Z médií jsou známy stovky, spíše tisíce podobných případů. Ty největší skončili Klausovou amnestií. Jako příklad uvedu kauzu Oleo Chemical. Firma vyráběla ekologická paliva 2. generace. Andrej Babiš o ni projevil "vážný zájem" , majitel ji ale odmítl prodat. Babiš mu do firmy nasadil svého člověka, který do účetnictví propašoval falešnou směnku. Majitel to zjistil, šel věc oznámit na policii - a už si ho tam nechali. Pustili ho za půl roku, to už ale byla firma v konkurzu...

Nejedná se o "spiknutí všech", ale o záměrné vytvoření defektního prostředí, které tyto manipulace umožňují a stovky informovaných toho využily. Z průběhu Babišových kauz lze usoudit, že s naší justicí dodnes není něco v pořádku. 


Babišův konkurent Oleo Chemical u soudu: Deset důvodů k pochybnostem (Forum24,11/2015)

Kancelář Blaník >> 

ZADNÍ STRANA UDÁLOSTÍ (poznámky)
 • Největším překvapením vyšetřovatelů odhalivších krtky CIA byly směšné peníze, za které byli špioni ochotni zradit. Motivem byli životní neúspěch a nenávist k vlasti.
 • Italský fašismus vznikl spojením podnikatelských svazů, odborů a státu. Spojení institucí, které se měly vzájemně kontrolovat. Dnes k zahájení procesu stačí spojení businessu, státu a médií, viz Berlusconi, Babiš, Trump atd.. 

ZPRAVODAJSKÝ SLABIKÁŘ:

Šedá eminence: Obvykle zpravodajec s výcvikem. Má plán, motivuje a řídí lidi. Síť řídících důstojníků je nejnebezpečnějším jádrem klanu.

Bílý kůň: podstupuje nevyhnutelná rizika. Někdy končí na Bahamách, jindy ve vězení, jindy v septiku.

Krtek: záludný živočich operující v týlu nepřítele.

Spící buňka: neaktivní člen klanu čekající na „probuzení“, často řadu let. Aktivačním impulzem bývá kombinace vydírání, odměny a vlastního přesvědčení. Nová tvář v politice se záznamem ve svazcích StB vždy vzbuzuje pochybnosti (i když mohlo jít jen o sledovanou osobu).

Užitečný idiot: externista ve službách klanu. Někdy aniž by tušil, pro koho pracuje, jindy z přesvědčení a za odměnu. Do lepkavé sítě se může lapit kdokoliv z nás. Vystoupit ze začarovaného kruhu vyžaduje odvahu.

Krysař, falešný prorok: agent vábící zmatené spoluobčany do záhuby.

Agent- provokatér: krtek organizující v týlu oběti falešný odboj. Obzvlášť odporný živočich.

Odhalený agent: druhá strana jej zpravidla zkusí přetáhnout na svou stranu. U dvojitého agenta nikdy není jistota, pro koho skutečně pracuje. Někdy se zblázní, jindy má autonehodu.

Plán: soubor kroků vedoucích k cíli (k ukradení domu, firmy, voleb, státu, zeměkoule). K tomu slouží předem vytvořené sítě kombinující tvrdé vertikální a volné horizontální vztahy (dtto  teroristické organizace). Řada užitečných idiotů nemá tušení, komu slouží. Je-li plán předčasně prozrazen, splaskne jako bublina nebo se mění v plán B, C, D atd.

Krytí: aktivity sledující maskování plánu (falešná identita, pas, profese, činnost atd..

Dezinformace: nástroj informační války sledující různé cíle: vytvoření klimatu, zveřejnění lží a pomluv, zakrytí uniklé informace atd. Jsou důmyslnou kombinací lží a pravdy. Emotivnost často brání odhalení nelogičností. Sprcha podobných desinformací znejisťuje, brání poznání strávné informace.  

Hra na změnu pravidel: zdánliví přátelé vás pozvou na partičku "desetníkového mariáše". Později zjistíte, že se hrál "poker" o váš dům, firmu atd. Tak nějak vypadá „nepřátelské převzetí“ majetku oligarchou.

Hra na slepou uličku: oběť je vmanipulována do volby mezi pouze špatnými řešeními.

Dichotomie: skupina lidí je rozdělena na dvě části, které spolu nekomunikují. Lze je pak z jednoho centra odlišně obelhávat a štvát proti sobě.

Ovládnutí více zúčastněných skupin vlastními agenty. Pokud agenti změní činnost z formátu "sběr informací" na "aktivní činnost", můžou vytvářet situace, kterým rozumí jen jejich centrála. Metoda je známá z mediálního prostředí, od „prognostiků“, z Babišovy kuchyně i od Rusů ovládajících znepřátelené bojůvky v Sýrii či na Kavkaze.

Škatule, převlečte se a hejbejte se! Hra pro slaboduché. Normální člověk ví, že odhaleným členům klanu nelze věřit ani „dobrý den“.

Modelování budoucnosti: opakovaná předpověď se omíláním v mnoha médiích stává skutečností. I negativní reklama se počítá.

 
 • Proletář = námezdní dělník bez stálého zaměstnání, neúspěšný člověk, loser, lůza.

Marx přiznává tři zdroje "vědeckého komunismu":

 1. Utopický socialismus
 2. Anglická buržoazní ekonomie
 3. Hegelova dialektika

ad 1) Myšlenka rovnosti lidí před státem (před Bohem) je stará minimálně jako křesťanství, Sociální demokracie bojovaly za práva pracujících dávno před Marxem a činí tak v rámci tržně-hospodářských demokracií dodnes.

ad 2)  Ekonomická teorie se bouřlivě vyvíjí. Za přínosy k tržní ekonomii bylo uděleno padesát Nobelových cen, za politickou ekonomii žádná... 

ad 3) Zákony dialektiky Marx kompletně opsal od Hegela, pouze z ní odstranil myšlenku vnitřního řádu (Boha).

Marx byl fascinován násilím Francouzské buržoazní revoluce. Povýšení řádění lůzy na státotvorný čin bylo tragickou chybou, která stála život sto milionů lidských bytostí..

Literatura:

JAK PŘÍZRAK KOMUNISMU VLÁDNE NAŠEMU SVĚTU (The Epoch Times)

Tomáš Klvaňa: Rusáctví je vražda (Přítomnost,5/2022)

Pavel Šafr: Svět bude v pořádku, až bude komunistická strana zakázána stejně jako nacismus (Forum24,5/2020)

Daniel Kroupa: Zrod ideologie z ducha revoluce (1.): Hledání nového konsensu Zrod ideologie z ducha revoluce (1.) (Forum24, 7/2022)

Daniel Kroupa: Zrod ideologie z ducha revoluce (2.): Politika jako boj dobra se zlem (Forum24,7/2022)

Daniel Kroupa: Zrod ideologie z ducha revoluce (3.): Jak fikce „lidu“ nahradila reálnou společnost (Forum24,7/2022)

Pavel Šafr: Komunismus neměl ani gram legitimity. Pullmann ji vykládá po vzoru marxistů (Forum24,8/2020)

Pavel Šafr: Francouzská revoluce si nezasluhuje oslavy. Rovnostářství přineslo místo svobody krvavý teror (Forum 24,7/2022)

Lubomír Bombík: Bolševici bez komunismu (Přítomnost,7/2022)

Petr Havlík: Vysvědčení komunistů (Přítomnost, 6/2019)

BOLŠEVICI (poznámky)

 

"Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit Vaše právo to říkat." (Evelyn Beatrice Hall)
 • Důsledkem informační exploze je objev hyperobjektů (Timothy Morton). Jedná se o mnohorozměrné objekty vyskytující se v našem čtyřrozměrném světě na mnoha místech zároveň, nacházíme se uvnitř (např. ekosystém, pandemie, globální obchod apod). K jejich pochopení je nutné podívat se na svět „zvenčí“, použít řadu zjednodušujících modelů, z nichž žádný nezobrazuje skutečnost celou.
 • Cestou pochopení hyperobjektů je idea Platónovy jeskyně. Skutečné objekty jsou složitější, než jak je poznáváme smysly. Místo objektů vidíme jen jejich (dvourozměrné) "stíny" na stěnách jeskyně ozářené světlem ohně. K získání skutečného (vícerozměrného) obrazu je třeba racionální analýzy.  
 • Prvním výtvarným pokusem o zobrazení čtyřrozměrného prostoru do dvourozměrného byl Picassův KUBISMUS. Dnešní vizualizační programy výrazně usnadňují modelování vícerozměrných objektů.

  PicassoPablo Picasso

 Čtvrtý rozměr je skutečný (YouTube)

Zakreslení čtvrté, páté, šesté a sedmé dimenze (YouTube)


Literatura:

PRŮMYSL LŽI: propaganda, konspirace a desinformační válka (Alexandra Alvarová)


FREE CZECH MEDIA- Sdružení pro svobodnou žurnalistiku

Komu patří česká média? vlastníci a majitelé novin, webů, časopisů, televizí i rádií (Aktuálně,12/2022)

Mapa vlastníků médií (MediaGuru, 2016)

Válečná strategie Sun-Tzu a Sun-Pin (z knihy Alexandry Alvarové Průmysl lži) 

Jan Jandourek: Alexandra Alvarová: Vymývání mozků na Západě už se řídí zevnitř napadených zemí (Forum24,1/2024)

Pavel Šafr: V Česku je prý bída a zmar. Média skáčou, jak Babiš píská, a vláda mlčí a tápe (Forum24,1/2024)

Alvarová: Receptář informační bezpečnosti pro začátečníky i pokročilé (Forum24, 2/2021)

Alexandra Alvarová: Jak vyhrát informační válku? Useknout hlavu Medúze! (Forum24,1/2021)

Alexandra Alvarová: Štít proti dezinformacím: Plavba na kře oceánem informačních válek (Forum24,12/2021)

A. Alvarová: Oddělit informační vesmíry: Moderní metoda na vyvolání občanské války (Forum24,10/2020)

Alexandra Alvarová: Průmysl lži. (přednáška, KÚ Hradec Králové,3/2020)


Jan Jandourek: Technologie deep fake způsobí, že někdo bude věřit všemu a ostatní ničemu (Forum24,11/2023)

Jan Jandourek: Deepfake ze slovenských voleb pochází z ruské sítě Telegram a šířili ho prokremelští politici (Forum24,11/2023)

Válka se vede i v mysli lidí. Česko je součástí informačního konfliktu, řekl Pavel (Forum24,6/2023)

Válka nebude, paní Műllerová…(Přítomnost,4/2019)

 Česká média patří k nejohroženějším v Evropě, hůř je na tom jen Maďarsko. Problémem je koncentrace vlastnictví (Forum24,3/2023)

Rusko se pokusilo zabránit zvolení Petra Pavla. Šířilo o něm lživé video, soudí ministerstvo vnitra (Forum24,2/2023) 

RUSKÝ IMPERIALISMUS (poznámky)

Dnešní vládci Kremlu se netají navázáním na imperiální minulost. Putinovými vzory jsou Ivan Hrozný, Petr Veliký, Kateřina Veliká a stále oblíbenější Stalin. Řada praktik je okopírována z Hitlerovského Německa. 


 • Dle pamětníků byl Hitler Stalinův obdivovatel a žák. Propaganda, kartotéky, brutální tajná služba, koncentrační tábory, plánované masové vraždění – to vše vynalezl nebo zdokonalil Stalin.
 • Genarál Patton zemřel v prosinci 1945v Berlíně na násladky autonehody... 

Historicky ruský imperialismus sahá až k Čingischánovi a Zlaté hordě. Čtyři principy vládnutí se od dob Velkého chána nezměnily:

 1. Chán je veliký.
 2. Chán je jediný vládce.
 3. Všichni jsou služebníci chána.
 4. Chán je nad zákonem. 

Rusko jako pitomec světa (Blog Jiřího Hlavenky,11/2022)

Jan Jandourek: Vitalij Ginzburg: Rozpad Ruska trvá už sto sedm let. Je to jediná šance na osvobození samotných Rusů (Forum24,1/2024)

Petr Placák: Mentalita otroků (Babylonrevue,3/2023)

Petr Koubský: Co Rusko motivuje k dobyvačným válkám? A co může zastavit jeho agresi na Ukrajině? Čtěte dějiny (Deník N,2/2023)

Edward Lucas: Rusko čeká velký třesk (Deník N,1/2023)

Před 100 lety vznikl Sovětský svaz, existoval 69 let (Forum24,12/2022)

Sto let od vzniku „státu nového typu“. SSSR vymyslel Lenin, pak spolkl Ukrajinu (Aktuálně,12/2022)

Petr Hlaváček: Andrej Zubov: Hlavním problémem Ruska je jeho imperiální komplex (Forum24,12/2022)

Ivana Ryčlová: Exodus ruské kultury. Putin navázal na Stalina i Lenina (Forum24,12/2022)

Ruský projekt destabilizace Evropy skrze energie se daří. Rusové na něm pracují čtyřicet let (Forum24,9/2022)

Michael Romancov: „Rusko je výjimečné, proto je mu vše dovoleno.“ Proč se Kreml nestydí lhát a proč Západ nechápe, o co Rusům jde (Deník N,6/2022)

Edward Lucas: Věnujme pozornost historii, Kreml už to dělá (Deník N,6/2022)

Michael Romancov: Od Petra Velikého Rusko předstírá, že se blíží civilizované Evropě. Ještě se ale ani nezbavilo samoděržaví (Deník N,6/2022)

Ivan Kytka: Odlesky ruského impéria (Přítomnost,6/2022) 

Kreml žije v zajetí myšlenek z druhé poloviny 18. století, říká sociolog Kagarlickij (Forum24,6/2022)

Rusko a iracionalita (Babylonrevue,6/2022) 

Aleš Rozehnal: Rusko je pro Západ nepřítel. Patří mu vojenská porážka, ne bezpečnostní záruky (Forum24, 5/2022)

Aleš Rozehnal: Rusko je stejná říše zla jako ta, o níž mluvil Ronald Reagan v osmdesátých letech (Forum24,5/2022)

Rusko-ukrajinský boj o identitu aneb Válka, která trvá staletí (Přítomnost,5/2022)

Halík: Nevím, jestli bych zprávu o Putinově smrti přijal s radostí, ale s úlevou ano (Deník N,5/2022)

Jan Urban: Rusko trpí mýty o vlastní výjimečnosti a naopak nemravnosti zbytku světa (HlídacíPes,4/2022)

Mýtus Velké vlastenecké války v politice Putinova Ruska (2.)(Forum24,2/2022)

Mýtus Velké vlastenecké války v politice Putinova Ruska (1.) (Forum24,2/2022)

Rusko žije mýtem Velké vlastenecké války. Opírá o něj své velmocenské ambice, i když falšuje historii (Hlídací pes, 12/2021)

Jde o varování: Putin v novém dokumentu zalitoval zániku „tisíciletého Ruska“ (Aktuálně,12/2021) 

Čechoslováci v sovětském gulagu (Aktuálně,6/2021)

Jan Jandourek: Stalinova popularita v Rusku závratně roste. Kreml to prosazuje a sponzoruje (Forum24,7/2021)

David Bartoň: Hitler nebyl horší, jen prohrál s rudými fašisty (Přítomnost,4/2021)

Jiří P. Kříž: Hitlera přežily dvě dnešní obludy – diktatury, máme je tu! (Přítomnost,5/2020)

Ne Stalinem-monstrem, ale Stalinem-mocnářem chce být Putin. Proto nová ústava, říká ruský „kremlolog“ (Deník N,6/2020) 

Petr Hlaváček: Výročí paktu Hitler: Stalin a Evropský den památky obětí totalitních a autoritářských režimů (Forum24,8/2020)

Dokument: Hitler a Stalin byli spojenci i přáteli, píše v prohlášení polský premiér (Forum24,12/2019)

Stalin je pro Rusy osobnost, pro historiky krutý diktátor (ČT, 2018)

Utajované války Ruska (1-6) - Vietnam 1964-75 (YouTube,7/2017)

Arkadij Babčenko: Západ nechápe, co se na něj z Ruska plíží (TaPolitika, 2018)

Generál Petr Pavel soudí, že Rusko je větší hrozba než terorismus (Forum24, 11/2018)

Je Al-K. nástrojem Kremlu? Rozhovor se zavražděným A.Litviněnkem

Jak Rusko manipuluje islámským terorismem (Konzervativní listy, 2/2018)

Rusko je potenciální hrozba. NATO nikoho nenutí, aby se stal členem, říká Petr Pavel (ČR Plus, 8/2018)

Moskva Taliban nepodporuje a ta suma taky nesedí (Tomáš Flaška, 2018)

Pavel: Ruská kampaň v ČR vytváří dojem, že Rusko není hrozba. Je ale nebezpečnější než Islámský stát (Aktuálně,10/2016)

Rusko se rychle blíží k poločasu svého rozpadu (Jefim Fištejn, 2015)

Jiná civilizace (Lubomír Martínek, 2015)

Bída českého rusofilství (Jan Urban, 2014) 

Politická teorie a geopolitika A. G. Dugina (Petr Kalinič, 2011)

Ruský imperialismus >>

STUDENÁ VÁLKA A VÝVOZ REVOLUCE (poznámky)

 

 

 • Za komunismu v Rusku existovaly tři sítě: nomenklatura, KGB a mafie. První zdegenerovala v gerontokracii (Brežněv, Černěnko) a druhé dvě se po „privatizaci“ propojily. Není rozpor mezi zločineckým státem a mafií, jedno doplňuje druhé.
 • Na Ukrajině sledujeme, že Rusko je schopno čehokoliv pro dosažení stanoveného cíle. Pokud v útrobách KGB došlo v roce 1984 k rozhodnutí o rozpuštění "socialistického" bloku, pak je třeba se ptát, např. co se opravdu stalo v Černobylu (1986), kdo zavinil pád polského vládního letadla u Smolenska, (2016), ale i co stojí za podivnými úmrtími (u nás např. A. Dubček, J. Langoš, F. Crhák). V roce 2014 provedli ruští agenti akci Vrbětice. Podle Edwarda Lucase to ale nebyla největší akce KGB na našem území... 

Vývoj událostí předčil všechny obavy: po roce 1989 Rusové odveleli armádu a přesunuli svou aktivitu do ilegality, aby ji mohli později nenápadně a dnes naplno obnovit. Ruský imperialismus se drží zásady: RUSKO JE TAM, KAM ŠLÁPNE NOHA RUSKÉHO VOJÁKA. Vyšlo najevo, že naše problémy jsou jen drobnou součástí těch evropských a globálních. 

Listopad 1989

Petr Hlaváček: Listopad 1989 a český „návrat“ do Evropy (Forum24,11/2021) 

Pavel Bratinka: Na cestě z nevolnictví (Babylonrevue, 11/2019)

Jan Urban: Anatomie zázraku – kriticky k 17. listopadu 1989 (Přítomnost, 8/2019)

Revoluce a její regrese (Babylonrevue, 12/2019)

Jak se kalila revoluce (Respekt, 9/2019)

Jak se stal Havel československým prezidentem? (Přítomnost, 12/2019)

Jak to bylo s listopadovou revolucí (Česká televize 11/2012, video) 

Konspirace 89 (ČT, 11/2019)

Kdyby mě zabili...aneb jak to bylo s listopadovou revolucí 1989 (video, 2012)

1989- Chronologie událostí roku sametové revoluce (Reflex, 1/2019)

Připomeňte si události 17. listopadu 1989 minutu po minutě (iDNES, 11/2009)

Deset dnů… (Rudolf Hegenbart předlistopadový politik,3/2019)

Klimeš: 90. léta? Komunisti měli kapitál a kontakty, nebyla stejná startovní čára (Aktuálně, 11/2019)

Revoluci z roku 1989 se říká sametová. Ale proč ne také záhadná? (iDNES, 11/2004)


StB

Richard Sacher. Záhadný ministr, který rozpustil StB (Echo24.cz, 2/2015)

Rozhovor o StB: Proč stačilo patnáct tisíc příslušníků? (Aktuálně, 8/2008)

Ukradená revoluce aneb přeškolení estébáci kapitány kapitalistické ekonomiky (Ferohrabal, 3/2017)

Nejvyšší „StBák“ Lorenc oslavil osmdesátku. Nechal skartovat archivy, do vězení nenastoupil (Echo24,6/2019)

Arcibiskup Graubner režim vlídně ignoroval, StB odmítl: „Mluvil jsem s nimi o počasí.“ (HlídacíPes,7/2023)

Babiš zůstane evidován jako agent StB. Expremiér se chce soudit dál, kauza se táhne už 11 let (Forum24,6/2022)

Petr Havlík: Česko patří k zemím, které si Rusko již přizpůsobilo. Babiš zavádí Putinův model řízení(Forum24, 12/2018)

Ředitel BIS promluvil: Zamezili jsme desítkám ruských a čínských zpravodajců v jejich činnosti (Echo24, 12/2018)

Video: Rusko používá ambasádu v Česku jako základnu propagandy v Evropě (M. Fendrych pro Aktuálně, 8/2016)

StB >>


PROGNOSTICKÝ ÚSTAV

Prognostici ve službách Kremlu (Dotyk, 3/2015)

Václav Klaus a KGB (Václav Smrk, 2009)

Ukradená revoluce aneb přeškolení estébáci kapitány kapitalistické ekonomiky (Ferohrabal, 3/2017)

Tušení souvislostí aneb ruská stopa (Pavel Beneš, 3,2009)

Luděk Frýbort: Záhada nad záhadu (Neviditelný pes, 11/2014)

Ministři Klaus a Dlouhý z Prognostického ústavu odstavili po revoluci všechny oponenty (video, 2014)

Co dělal špion Koercher v Prognostickém ústavu? (Britské listy)

Kdo je Karel Köcher (Karel Pacner, Neviditelný pes, 2/2008)

Prognostický ústav (DVTV - 12/2014, video)

Prognostický ústav a popřevratový vývoj (Petr Závladský, 4/2015)

Ježek: Privatizace - Vím přesně, kdo nechtěl dozor trhu. Tehdy začaly krádeže (Deník, 4/2016)

Prognostický ústav - podivuhodná škola revoluce (Český rozhlas plus, 12/2003)

Prognostický ústav >>


PRIVATIZACE

Utajený komunistický puč v ČR v roce 1994 (Petr Čech, 8/2012)

Bývalý premiér přiznal úmyslné rozkradení státního majetku (Rozhovor s J. Stráským, HN, 3/2013)

Jan Urban: Stráského rozhovor: Klaus jako zloděj (Aktuálně, 3/2013)

Bývalý premiér přiznal úmyslné rozkradení státního majetku (HN, 2013)

Učni čaroděje Svatopluka Potáče na bílých koních (Přítomnost.cz, 6/2018)

Databáze lží: Babiš a zprivatizované rafinerie (Neovlivní,6/2022)

Jan Urban: Milošku žaluj 1 (You Tube, 1/2013)

Jan Urban: Milošku žaluj 2 (You Tube, 1/2013)

Prominentné komunistické detičky. Penta Story 16 (Posledný Križiak, 12/2014)

Rozkradení českého národního majetku v 90. letech (Zvědavec, 4/2005)

Privatizace >> 


OPOZIČNÍ SMLOUVA

Vládneme, nerušit (o opoziční smlouvě, ČT 11/2007 - video)

Už 25 let skáčeme Zemanovi s Klausem na špek. Jejich pakt o rozdělení moci byl leccos, jen ne opoziční smlouva (Deník N,7/2023)

Smysl opoziční smlouvy dotáhl k dokonalosti Babiš. „Pražská kavárna“ se naopak ani za čtvrt století moc nepoučila (Deník N,8/2023)

Předvolební cirkus je nezávazný. Tento signál vyslala opoziční smlouva, kritizuje expolitik Bratinka (ČRPlus 2/2022)

Petr Havlík: Česko, krajina posedlá běsy z Východu (Forum24, 12/2018)

Opoziční smlouva (Wikipedie)

Opoziční smlouva >>


Z položených otázek zůstaly nezodpovězeny tyto:

 • Jak se bránit sabotážím v hospodářství, dopravě, školství, a zpochybňování členství v EU a NATO?

Je to dlouhodobý systémový úkol. Je nutný tvrdý osobní postih, nerozlišovat mezi chybou a sabotáží. Jako ve válce.

 • Kdo sabotáže řídí a koordinuje?

Většinou se jedná o aktivitu tuzemské páté kolony. Úmysl se prokazuje těžko, což by nemělo hrát roli. Důležitá je osobní zodpovědnost.

 • Do jaké míry byl rozpad SSSR řízenou operací KGB? Kolik pravdy obsahuje desinformace KGB s názvem „Operace Golgota“?

Vzhledem k vývoji situace je to čím dál pravděpodobnější. Pravdu se dozvíme po odtajnění archivů KGB, možná nikdy. Do té doby je třeba počítat s nejhorší variantou, tedy že KGB je schopné úplně všeho.

 • Jak zemřeli Alexandr Dubček, Jan Langoš, Filip Crhák a možná další?

Důkazy nejsou, opět je třeba počítat s nejhorším a provést příslušná opatření.    

NÁVRAT IMPÉRIA (poznámky)

Dějiny mohou podléhat cyklům:

20 let  -  dorostla nová generace
40 let  -  aktivní generace je kompletně nahrazena
80 let  -   vymřeli pamětníci událostí

Když Američané v roce 1945 osvobozovali koncentrační tábory, šokovaní důstojníci kladli reportérům na srdce: 

Foťte, filmujte, vše co vidíte! Přijde doba, kdy někteří budou tvrdit, že tohle se nikdy nestalo.“

A skutečně, ta doba je zde... Demokracie má bránit vzniku dlouhodobých (válečných) plánů úzké skupiny extrémistů.  


Hitler a Putin jsou siamská dvojčata, prohlásil Oleksij Danilov (Forum24,12/2022)

Podle Bukovského (Moskevský proces,1995) každý z ruských vůdců připravoval půdu pro svého následovníka:

- Andropov - je autorem scénáře "Operace Golgota" a nechal v evropských satelitech založit síť prognostických ústavů.

- Gorbačov - (spolužák a přítel Zdeňka Mlynáře, se zkušeností z ČSSR 1968) byl muž dvojí tváře. Od ostatních bolševiků se lišil jen věkem a evropským vystupováním. 

Směrem na Západ svou "glasností" uvolňoval ledy a získával sympatie
Doma se neúspěšně pokoušel o „potěmkinovskou privatizaci“. Vybraní adepti měli podepsat závazek vrácení „privatizovaného“ majetku komunistické straně, kdykoliv je o to požádá… 
Nezastavil vývoz zbraní do válečných zón 
Disidenty ve věznicích nutil k odvolání postojů. Někteří při protestních hladovkách zemřeli. 

Osvobození středoevropských kolonií mělo čtyři rysy:

1. Připravenost proruských "pátých kolon" minimálně s ročním předstihem
2. Nenásilná změna a následný chaos
3. Nasazení kolaborantů do všech nových proudů, jejich postupné prosazování do funkcí a aktivace
4. Využívání sítě kolaborantů všemi prostředky (přesvědčení, odměna, vydírání)

- Janajevův „puč“ byl příliš zpackaný na to, aby byl opravdovým pučem. Jeho aktéři strávili ve vězení pouhé dva roky. Účel byl splněn: téměř nekrvavý rozpad na národní státy, v nich už byly připraveny vlády k převzetí moci (scénář nápadně připomíná rozpad Československa). Západ si mohl oddychnout, "jadernou občanskou válku" si opravdu nikdo nepřál. 

- Jelcin se ujal vlády a celé měsíce nic nedělal, jen jezdil po recepcích a „oslavoval“. To je propastný rozdíl oproti např. „sametové revoluci“, kdy šlo doslova o hodiny. Jelcinova privatizace byla jeden velký korupční chaos a organizovaný zločin. V duchu klanových pravidel nikdo neměl ruce čisté a jeho kariéra mohla kdykoliv skončit. Při první politické krizi Jelcin poslal na parlament tanky a rozstřílel jej (187 obětí), zároveň posílil prezidentské pravomoci.

- Putin s minulostí v petrohradském podsvětí začínal jako řadový kágébák v NDR. V roce 1998 jej Jelcin jmenoval šéfem FSB. Půl roku před jmenováním prezidentem největšího státu světa jej téměř nikdo neznal. Na post prezidenta jej údajně doporučil poradce Valentin Jumašev , ačkoliv původně se na post připravoval Boris Němcov. Jelcin údajně Putina jmenoval za slib beztrestnosti pro něj a jeho rodinu.

 • KGB byla na záčátku, uprostřed i na konci třicetiletého manévru, ponorná řeka se "vynořila" se rozdělená na FSB a GRU. Je to jediná, nesesaditelná síla v Rusku.
 • Bolševickou metodu "krok vzad, dva kroky vpřed" známe už z roku 1917, kdy Rusové ukončili válku s Německem za cenu územních ztrát. V roce 1939 se pro „své državy" vrátili a do roku 1945 získali mnohem víc. Stejnou fintou byla dočasná privatizace NEP (1921)  

Literatura:

MOSKEVSKÝ PROCES (Vladimír Bukovskij)

PRŮMYSL LŽI (Alexandra Alvarová)

RUSKÁ STRATEGIE A EVROPSKÁ UPRCHLICKÁ KRIZE (J.R. Nyquist, A. M. Cerneaová)


Jan Jandourek: Kreml má desetiletý plán na obnovu svého impéria, píše šéf ukrajinské zahraniční rozvědky (Forum24,11/2023)

Je Al K-j-d nástrojem Kremlu? Rozhovor s A. Litv-něn-em

Pavel Šafr: Putinovi k narozeninám. Vláda estébáků dovedla Rusko do katastrofy (Forum24,10/2022)

Tajemný muž, který objevil Putina: Měl jsem najít nového prezidenta. Putin byl nejlepší (Deník N,12/2019)

Rusku vládne KGB, říká opozičník Vladimir Kara-Murza (Aktuálně,11/2019)

Kremelský kmotr (Babylonrevue,4/2023)

Edward Lucas: Jak pochopit Putina? Pro začátek se podívejte na seriál o stárnoucím mafiánovi (Deník N,7/2022)

Edward Lucas: Co si Západ nikdy nezapamatuje a na co Rusko nikdy nezapomíná (Deník N,10/2022)

Pavel Šafr: Bolševismus v Rusku přetrval a leninopád se nekonal. I proto vedou Rusové zločinnou válku (Forum24,11/2022)

Valné shromáždění OSN přijalo rezoluci, podle níž má Rusko zaplatit Ukrajině reparace (Forum24,11/2022)


Generace sedmdesátiletých ruských vůdců rozhoduje, jak budou mladí žít a za co umírat, píše ruský novinář (Forum24,3/2023)

Timothy Snyder: Patnáct důvodů, proč svět potřebuje ukrajinské vítězství (Deník N,2/2023)

Rusko prohraje a vítězství nad ním změní svět, řekl v britském parlamentu Zelenskyj. Pak se setkal s Karlem III. (Forum24,2/2023)

Timothy Snyder: Rozhodne válka v Rusku (Přítomnost,10/2022)

Pavel Šafr: Putina lze zastavit jenom silou. Debatovat s vrahy o jejich názorech je nemravné i zbytečné (Forum24,4/2022)

Vitalij Ginsburg: Nutné je rozdělení Putinovy říše, jiná varianta není (Forum24,9/2022)

Pokud Západ vydrží, Rusko směřuje ke katastrofě. Vědci zhodnotili vliv sankcí na ruskou ekonomiku (Deník N,8/2022)

Edward Lucas: Porážka na Ukrajině bude pro Rusko předzvěstí zkázy (Deník N,4/2022)

Timothy Snyder: Putinova past na sebe (Přítomnost,8/2022)

Putin skončí jediným možným způsobem. Jako všichni tyrani (Forum24,3/2022)


Rusko by nemělo mít v Radě bezpečnosti OSN právo veta, není nástupcem Sovětského svazu, požaduje Ukrajina (Forum24,10/2022)

Putinismus, hybridní a jiné války

Ivan Gabal: Dva rychle se vzdalující a neslučitelné světy. Zahájilo Rusko válku civilizací? (Forum24,4/2023)

Putin: Ein Volk, ein Reich, ein Führer (Babylonrevue,3/2023)

Karel Dolejší: K vítězství Ukrajiny nad Ruskem neexistuje alternativa. Jak by měl pomáhat Západ? (Forum24,2/2023)

Putin chce přesvědčit svět, že demokracie, lidská práva a právní stát jsou falešné hodnoty, říká nositelka Nobelovy ceny (Forum24,1/2023)

Současné Rusko je fašistický stát a je reálnou hrozbou pro evropskou demokracii, říká lotyšský politolog (Forum24,1/2023)


Je na čase nazývat věci pravými jmény. Současný ruský režim je teroristický, shodl se zahraniční výbor sněmovny (Forum24,11/2022)

Edward Lucas: Putin prohrává proti Ukrajině, proti Západu i doma (Deník N,11/2022)

Pavel Šafr: Putinovi k narozeninám. Vláda estébáků dovedla Rusko do katastrofy (Forum24,10/2022)

Michael Romancov: Zpívám zpěv míru… Jak si Putin (i někteří Češi) představují ukončení války a co by znamenalo začít podle jeho představ jednat (DeníkN,10/2022) 

Rusko nás chce zničit všemi prostředky, Česko jej hrubě podcenilo, varují zpravodajci a vojáci (Deník N,10/2022)

Ruský projekt destabilizace Evropy skrze energie se daří. Rusové na něm pracují čtyřicet let (Forum24,9/2022)

Rusko spouští světovou krizi, musíme být jednotní. Fiala představil v EU své plány (Aktuálně,7/2022)

Michael Romancov: Co udělá vládce Ruska, když vyhraje válku? A co když prohraje? To samé, už stovky let. Putin není výjimkou (Deník N,7/2022)

Šéf českého Vojenského zpravodajství: Rusové se nezastaví. Chtějí zlomit jednotu Západu (HlídacíPes,7/2022)

Finančník Browder a Magnitského zákon: Putin je nejbohatší člověk na světě. Jeho režim stojí a padá na krádežích peněz (ČRo Plus,7/2022)

Ruský exil žádá svržení Putina a decentralizaci Ruska. To je správná cesta (Forum24,7/2022)

Zelenskyj chce speciální tribunál pro řešení válečných zločinů (Forum24,7/2022)

Vitalij Ginsburg: Putinova hybridní válka proti Západu. Čekisté pouze navazují na tradici komunistů (Forum 24,6/2022)

Putin překvapil jen toho, kdo ho nikdy neposlouchal – agresivní rétorikou roztleskával ruské davy už dřív (Deník N,6/2022)

Zelenskyj promluvil v českém parlamentu. Rusko se nechce zastavit na Ukrajině, vzkázal (Forum24,6/2022)

Vitalij Ginsburg: Putinovy červené linie jsou krev, smrt a sadismus (Forum24,4/2022)


Šílenec u kormidla (Respekt,12/2021)

Michael Romancov: Chceme návrat k Evropě před rokem 1997, oznámilo Rusko. A jestli ne, tak si nás nepřejte!(Deník N,12/2021)

Rusko navrhuje Alianci hanebnou dohodu o Ukrajině a východní Evropě (Forum24,12/2021)

Petr Hlaváček: Jak Rusko obkličuje NATO aneb Ruská válka proti Západu už začala (Forum24,12/2021)

Ivan Gabal: Protiočkovací šílenství ukazuje, že jsme prohráli i další útok Kremlu (HlídacíPes,11/2021)

Michael Romancov: Putin načrtl nové obrysy zahraniční politiky. Kreml se zaměřuje na šíření strachu mezi svými sousedy a na zbytku kontinentu (Deník N,11/2021)

Jan Urban: Jsme před velkou krizí, jako mezi válkami. Tváříme se, že to nevidíme (HlídacíPes,11/2021)

PÁTÉ KOLONY (poznámky)

Literatura:

RUDÝ ZEMAN (Jaroslav Kmenta)

BOSS BABIŠ (Jaroslav Kmenta)


Václav Klaus >

Miloš Zeman >

Andrej Babiš >

Ústavní puč 2013 >

Kalousek: Klaus byl a je ruský agent. (Echo24, 6/2019)

Petr Havlík: Fauly a falše Ing. Klause (iDnes, 11/2014)

Petr Havlík: U mne jste prohrál, pane Klausi (iDnes, 1/2012)

Jan Urban: Miloši Zemane, jsme ve válce, a ty jsi svoji zemi zradil (HlídacíPes,3/2022)

Dva tisíce eur měsíčně z Ruska za šíření kremelské propagandy (HlídacíPes,7/2022)

Miliardy za podporu Kremlu. Peníze proudily politikům do desítek zemí, říká tajná zpráva (Forum24,9/2022)

Dárečky i výlety na Krym. Analytik popisuje, jak v Česku funguje ruská pátá kolona (Aktuálně,10/2022)


Václav Smrk: Václav Klaus a KGB…(Blog iDnes, 10/2009)

Všechno jde podle plánu. Klaus, Zeman i Babiš, říká Vasil Mohorita (Echo24, 11/2019)

Klaus dokonal svůj pád. Stal se z něj kremelský "mírový štváč"(Aktuálně,4/2022)

Exprezident Václav Klaus opět věrně stojí za Ruskem. Už ani nepředstírá opak (Forum24,2/2022)

Chcete znát 57 důvodů, proč je prezident Zeman podezřelý z hrubého porušování Ústavy? Tady jsou (Forum24, 2/2019)

Čtyři důvody, proč někdo zradí svou vlast. A udělal to i Miloš Zeman? (Forum24, 2/2019)

Petr Hlaváček: Jsou Babišovy signály o kompru spojujícím ho s KGB ruskou maskirovkou? (Forum24,1/2023)

Pavel Šafr: Je čas zastavit Putinovu pátou kolonu v Česku. A nezapomenout, kdo mu sloužil (Forum 24,3/2022)

Video: Rusko používá ambasádu v Česku jako základnu propagandy v Evropě (M. Fendrych pro Aktuálně, 8/2016)

Rusko se snaží rozeštvat Evropu za pomoci své páté kolony, tvrdí ISW (Forum24,1/2024)

Jan Jandourek: Na západních univerzitách působí ruští agenti se zcela vymyšlenými životopisy. Roky je nikdo neodhalí (Forum24,1/2024)

Jan Jandourek: Alexandra Alvarová: Vymývání mozků na Západě už se řídí zevnitř napadených zemí (Forum24,1/2024)

A. Alvarová: Oddělit informační vesmíry: Moderní metoda na vyvolání občanské války (Forum24,10/2020)

Edward Lucas: Život v Nizozemsku bude pokračovat jako dosud, skutečnou cenu zaplatí Ukrajina (Deník N,12/2023)

Pavel Šafr: Rusko korumpuje své nohsledy i v Česku. Jde o obyčejnou zradu (Forum24,9/2022)

Pavel Šafr: Přestaňme z proruské lůzy dělat legitimní součást české společnosti. Jde o nebezpečné extremisty (Forum24,3/2023) 

Spustili jsme nový web! Připomeňte si podvody a podrazy Andreje Babiše na jednom místě (Forum24,12/2022)

Jak Rusko a Čína proniká mezi české poslance: 7 zásadních trendů, které odhalují, jak politici reagují na vliv východních autoritářů (Evropské hodnoty,11/2022)

Petr Mach: Cena za politickou naivitu (Babylonrevue,10/2022)

Petr Placák: Keťasové a volby ve válce (Babylonrevue,9/2022)

Miroslav Vodtrážka: O hrozivých příznacích Západu aneb Hochštaplerství jako filosofický styl (Forum24,5/2022)

 J.R. Nyquist: Stručné dějiny „státu ve státě“, 1. část (Konzervativní listy,8/2018)

Jan Jandourek: Někteří lidé mysleli tak moc, až se jim líbil i komunismus a fašismus a jejich zločiny (Forum24,7/2018)

Pavel Šafr: Je čas zastavit Putinovu pátou kolonu v Česku. A nezapomenout, kdo mu sloužil (Forum 24,3/2022)

J.R. Nyquist: Je Al Kajda nástrojem Kremlu? Rozhovor se zavražděným Alexandrem Litviněnkem... (Konzervativní strana, 8/2005)

Petr Havlík: Česko, krajina posedlá běsy z Východu (Forum24, 12/2018)

Rusko do čela států pomáhá svým figurkám. Že nejsme výjimka, bije do očí (Forum24, 4/2019)

Petr Havlík: Babiš a Zeman - Bratrstvo kočičí pracky (11/2018)

Jan Jandourek: Kdo je doopravdy agentem Putina a kdo je jenom hloupý? (Forum24,8/2021)

Útok ve Vrběticích: video vám v pěti minutách ukáže, jak ruská akce probíhala (Forum24,10/2021)

Jan Jandourek: Nepřítelem Západu není jen Rusko. Oslabit ho chtějí i zdejší krajní levicové a pravicové síly, píše analytik (Forum24,10/2023)

Pavel Šafr: Fašistická spodina Putinových přívrženců zaplnila polovinu Václavského náměstí (Forum24,9/2022)

Bývalý šéf F1 Ecclestone stále stojí za Putinem. Klidně bych za něj schytal kulku, říká (Forum 24,6/2022) 

Vitalij Ginsburg: Putinova hybridní válka proti Západu. Čekisté pouze navazují na tradici komunistů (Forum 24,6/2022)

Vladimír Just: V éře fachidiotů, technologů a expertů aneb Promluvme si o Putinovi (Forum24,5/2022)

Jan Urban: Podlézat diktátorům, autoritářům či demagogům se zatraceně nevyplácí. A Evropa na to ráda zapomíná (DeníkN,2/2019)

 Karel Dolejší: Rusko ohrožuje soudržnost demokratického Západu aneb Sekuritizace jako problém i příležitost (Forum24,7/2022)

Potvrzeno: Chytrá karanténa byl jeden velký státní podvod (Neovlivní,4/2022)

Antivax aktivisté se rychle přeškolili na zastánce ruské invaze (Forum24,3/2022)

Louče hoří, šibenice stojí. Protivládní protesty před domy politiků: nebezpečná hra s ohněm (Forum24,2/2022)

Jan Jandourek: Petr Fiala už před třemi lety: Klausové tu prosazují proruské názory (Forum24,2/2022)

Jan Urban: Znovu potvrzeno. Současné osazenstvo Hradu ohrožuje zájmy České republiky (Forum24,2/2022)

Nová agenda antivaxerů: všichni proti migraci, ať žije Putin (Forum24,2/2022)

Konec ruské éry Miloše Zemana (Respekt,2/2022)

Jan Urban: Zeman musí ve věci Ukrajiny respektovat linii vlády. Pokud ne, ať abdikuje (HlídacíPes,2/2022)

Byznysový projekt, nebo geopolitická chyba? Plynovod Nord Stream 2 rozděluje německou vládu (Deník N,1/2022)

České dezinformační weby líčí NATO jako agresora a Rusko jako oběť, ukázala analýza (Aktuálně,1/2022)

Ondřej Kundra: Firmě prezidentova poradce Martina Nejedlého někdo opakovaně půjčoval desítky milionů (Aktuálně,11/2021)

Petr Pazdera Payne: Šedá zóna včera a dnes aneb Zamlžená česká kolaborace (Forum24,3/2021)

Zeman nechal sídlo českých králů ovládnout „hradní mafií“. Historik Petr Placák rekapituluje, co společně napáchali (Deník N,3/2023)

Pavel Šafr: Miloš Zeman: Skutečně děsivých deset let (Forum24,2/2023)

Pavel Šafr: Babišismus a otázka viny. Proč jsme dopustili systematické pošlapávání základních principů a hodnot? (Forum24,1/2023)

Komu patří česká média? vlastníci a majitelé novin, webů, časopisů, televizí i rádií (Aktuálně,12/2022)

Pavel Šafr: Česko stále stojí na hraně propasti (Forum24,9/2022)

Pavel Šafr: Devět let servility, manipulace, hlouposti a proruské propagandy. To je dílo vydavatele Andreje Babiše (Forum24,6/2022)

Jan Kysela: Miloš Zeman jako prezident naplnil nejhorší očekávání (Forum24,10/2021)

Mynář s Nejedlým odstřihli Šloufa a přivlastnili si prezidenta. Jejich éru provází mlžení, lži a porušování zákona (Deník N,10/2021)

Klausova amnestie, její vysvětlení i kritika (Express info, 3/2019)

Rusko do čela států pomáhá svým figurkám. Že nejsme výjimka, bije do očí (Forum24, 4/2019)

Půda pro dalšího diktátora je připravena. Vrací se normalizační atmosféra (Tomáš Klvaňa, 2017)

Všechno jde podle plánu. Klaus, Zeman i Babiš, říká Vasil Mohorita (Echo24, 11/2019)

Čtyři důvody, proč někdo zradí svou vlast. A udělal to i Miloš Zeman (Forum24, 8/2018)

Babiš likviduje normální a slušné poměry. Je třeba se bránit (Forum24, 11/2018)

Jak se pár miliardářů rozhodlo zničit českou politickou scénu a udělat Babiše premiérem (Forum 24, 3/2017

NESCHOPNOST,TUNEL NEBO SABOTÁŽ?(poznámky)

 Zde jsou některé „sabotáže“, na nichž se muselo koordinovaně podílet více lidí z různých institucí:

 • „Chyby“ v legislativě (zákony na míru).
 • Patové a bizardní výsledky voleb vedoucí k opoziční smlouvě, k vládám bez důvěry apod. Pády vlád v nejméně vhodné okamžiky: při předsednictví v EU, uprostřed reforem, na konci hospodářské krize.
 • Neoprávněné přidělování dotací určených na podporu drobného podnikání. Česká verze podpory fotovoltaiky, zamýšlené pro drobné vlastníky.
 • Plzeňský vysokoškolský rychlokurz pro vybrané „studenty“.
 • Bezkoncepčnost a časté výměny ministrů na ministerstvech školství, dopravy, zdravotnictví atd.
 • „Falešní vůdci“ z Prognosťáku, jejich stále nestydatější proruská politika. Devastace morálních hodnot a image státu. Od Klausovy slepoty k špinavým penězům, euroskepticismu a amnestii přes Zemanův kaleidoskop vulgarit a cynismu k omilostnění nájemného vraha, jmenování vlastní vlády bez důvěry a jmenování  stíhaného Babiše premiérem. Jak vysoko Havel naši mezinárodní prestiž vynesl, tak hluboko ji Klaus se Zemanem srazili.
 • Virtuální rozdělení národa na "kavárnu" a "hospodu" (zatímco manipulátoři zřejmě pocházejí z jiné planety).
 • Neregulované řádění „exekutorské mafie“, jehož produktem bylo 900 000 Čechů v exekuci.
 • Nekoncepčnost mediální politiky: oligarchizace, „normalizace“ veřejnoprávních médií, tabuizace ožehavých témat, rostoucí podíl desinformací a propagandy, stupňované útoky politiků na nezávislost médií.
 • Sabotáže rozvoje na všech úrovních: nebudování dálnic a železnic, nenapojení pražského letiště na dopravu, neřešení brněnského nádraží, pražské taxislužby atd.
 • Živení strachu z eura.
 • „Zlý Brusel“ jako fackovací panák pro naše zdánlivé i skutečné problémy.
 • Nafukování banálních a u nás neexistujících problémů: křivé okurky a banány, uprchlíci atd.
 • Zneužívání ústavy a ústavních zvyklostí nejvyššími představiteli (Klausova amnestie, Zemanova ústavní tvořivost, Babišova „vláda v demisi“). Pomalý rozklad demokracie.
 • Gigantické zadlužování
 • Roztočení inflace systémem „po nás potopa“ a „čím hůře tím lépe, všechno svedeme na protivníky“.
 • Skutečná i zdánlivá propast mezi předvolebními sliby a skutečností.

Následky sabotáží:

 • Omezování a likvidace středního stavu.
 • Konsolidace rozsáhlé "páté kolony" .
 • Rostoucí apatie a hněv podvedených voličů.
 • Rozdrobenost politického spektra, rozdrcení demokratické pravice i levice.
 • Vyprázdnění politiky, hledání „nových spasitelů“ dalších falešných vůdců.
 • Odklánění od evropských hodnot a přesměrovávání na východ v režii Klause a Zemana.

Teprve vláda pětikoalice dává naději na změnu. I po dvou letech je znát, že ministři a jejich lidé se pohybují v nepřátelském prostředí: na ministerstvech, v médiích, na soudech, na policii (o parlamentu nemluvě).

 Klaus-Zaman-Babišismus a ÚSTAVNÍ PUČ 2013

Studio N: Jak policie před deseti lety vtrhla na Úřad vlády (Deník N,6/2023)

Zásahem na úřadu vlády Šlachta přepsal politickou mapu. A udělal by to prý znovu (Neovlivní,6/2023)

Skutek, který si vymysleli. Kalousek se pustil do Šlachty, Ištvána i státního zástupce (Forum24,6/2023)

Petr Havlík: Babišismus je modernější obdobou husákismu (Forum24, 2/2019)

Petr Havlík: Spolčení všehoschopných s neschopnými (Přítomnost, 7/2019)

Petr Havlík: Zde je 25 důvodů, proč je Babiš nepřijatelný pro slušné a rozumné lidi (Forum24, 5/2019)

David Svoboda: Elity v mrtvém úhlu (Babylonrevue,10/2020)

Spustili jsme nový web! Připomeňte si podvody a podrazy Andreje Babiše na jednom místě (Forum24,12/2022)

Paralelní Česká republika Agrofertu. Babiš tam není mafián, ale spasitel (Štěpán, Malát, 2017)

Vládní mise Babiše byla úspěšná. Za jeden rok vzrostlo jeho jmění o 6 miliard (Štěpán Malát, 2017)

Selský rozum  (dokument o A. Babišovi a českém venkově, 2017)

Babiš je pro nás nepřijatelný, nemá svědomí (video, 2018) 


Putinova hybridní válka

Výroční zpráva BIS za rok 2017

7 bodů ze zprávy BIS. Rusko i Čína jsou stále agresivnější (Forum24, 12/2018)

Ovlivňování a radikalizace paramilitární ruské páté kolony uvnitř ČR (Roman Máca, 2017)

Po faktech co? Potopa? (Martin Schulz, 2016)

STOP ruským desinformacím (ČT, 2017)

20 poznatků o fungování české dezinformační scény (Evropské hodnoty, 2016)

Dezinformace. Co pro nás znamenají lži? (Ondřej Kundra, 2017)

Petr Havlík: Strategie ruské hybridní války: Populisté a nacionalisté všech zemí, spojte se (Forum24, 1/2019)

Žijeme v době hybridní války (Petr Havlík, Přítomnost, 7/2018)

Generál NATO Pavel: Ruská doktrína je o permanentním konfliktu (Forum24, 8/2018)

gen. Petr Pavel: Lidé už nemají představu, co je opravdu riziko. Až Čína vypne servery, nenaděláme nic, (Deník N, 12/2018) 

Putinův cíl je chaos na celém Západě, říká americký bezpečnostní analytik (Neovlivní, 6/2018)


Naděje trvá

Mýtus o asociální vládě. Pět důvodů, proč není pravdivý (Forum24,2/2023)

Pavel Šafr: Vítězství standardní politiky je třeba využít. Tandem Petra Pavla a Petra Fialy je šance pro racionální vedení státu (Forum24,2/2023)

Jiří Pehe: Zvolení Petra Pavla je zlomem, který změní českou politiku a společnost (Deník N,2/2023)

Experti: Změna směru. Lidé už Zemanovi a Babišovi nevěří, dali přednost hodnotám (Aktuálně,1/2023)

Hlavní úspěch předsednictví v Radě EU: Česko vyrostlo a snad se konečně zbavilo svého mindráku (Deník N,12/2022)

Sněmovna schválila takzvaný Magnitského zákon. Umožní zmrazit majetek zločinných cizinců (Forum24,10/2022)

Je to součást války o charakter téhle země, píše v prohlášení ministr vnitra Rakušan (Forum24,8/2022) 

Pavel Šafr: Petr Fiala vrátil ODS úlohu klíčové strany české demokracie. Kongres byl jeho triumfem (Forum24,4/2022) 

Miroslav Kalousek: Naším úkolem je postavit se na stranu svobodné společnosti (TOP 09, 2015) 

Foto: Člověk musí bojovat proti tomu zlu, na které stačí. Neznámá tvář Jana Palacha (Aktuálně,1/2022)

DEMOKRACIE A TOTALITA (poznámky)

 

Populismus: Oligarchové a lůza proti střední třídě

Bohumil Sláma: Zlo postfaktismu (Přítomnost,3/2023)

Bohumil Sláma: Demokracie, postmodernismus a Nový světový řád (Přítomnost,2/2023)

Bohumil Sláma:Problémy neoliberalismu (Přítomnost,2/2023)

Pavel Šafr: V hnutí ANO se spletli, nejsou stranou pro všechny. Cílí už jen na chudé duchem (Forum24,2/2023)

Jan Urban: Nacionalismus a populismus se tváří jako program. Ale končí konfliktem či válkou (HlídacíPes,4/2023)

Jan Urban: Není svinstva, které by se nedalo schovat za vlastenčení (HlídacíPes,10/2022)

Pavel Šafr: Dezolátů z Václaváků se nebojme. Jejich zločiny je třeba potrestat (Forum24,10/2022)

Petr Havlík: Strategie ruské hybridní války: Populisté a nacionalisté všech zemí, spojte se (Forum24, 1/2019)

Mapa domobran: buněk je skoro stovka (Aktualne.cz, 7/2017)


Jan Urban: Rok, který všechno změnil. Češi mezi nemocným Ruskem a pošetilým Západem (HlídacíPes,1/2023)

Rusové masivně porušují Ženevské konvence a vraždí civilisty, konstatuje zpráva Úřadu vysokého komisaře OSN (Forum24,12/2022)

Co se skrývá pod nálepkou teroristický stát? Všechno (Forum24,12/2022)

Má Rusko právo zůstat stálým členem Rady bezpečnosti OSN? Ne, nemá, tvrdí ukrajinské ministerstvo (Forum24,12/2022)

Jan Jandourek: Ruské mučírny v Chersonu byly systémem plánovaným a placeným ruským státem (Forum24,3/2023)

Totální čistky i koncentrační tábory. Uniklé dokumenty FSB ukazují, jaké plány měl na Ukrajině Vladimir Putin (Forum24,3/2023)

Putin chce ve světě rozpoutat hladomor, řekl v rozhovoru tajemník Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny (Forum24,3/2023)

Zločinecké organizace pašují migranty do Evropy. Může za tím stát Rusko, říká europoslanec Zdechovský (Forum24,3/2023)

Oleg Orlov: Chtěli fašismus, tak ho mají. Vítězné fašistické Rusko by bylo hrozbou pro celou Evropu (Forum24,12/2022)


Politolog Valerij Solověj: Putin neblafuje, když mluví o použití jaderných zbraní (Deník N,1/2023)

Jadernou válku nemůžete vyhrát, vzkázal Rusku šéf NATO Jens Stoltenberg (Forum24,1/2023)

Leonid Gozman: Tohle není začátek třetí světové války, ale konec druhé (Deník N,1/2023)


Rusko musí být poraženo, vzkázal Macron. Vyzval Západ ke zvýšení vojenské pomoci (Forum24,2/2023) 

Putin nesmí na Ukrajině vyhrát, prohlásil německý kancléř Olaf Scholz (Forum24,6/2022)

Ukrajinský velvyslanec: Budeme bojovat, dokud okupanty nevyženeme (Novinky,6/2022)

LOKÁLNÍ VÁLKY NEBO ZMĚNA SVĚTOVÉHO POŘÁDKU? (poznámky)

Od starověku říše vznikaly, rostly, obchodovaly spolu a zanikaly. Každé století dnes musíme posuzovat dobovými měřítky. 

Ke globální expanzi se v 15. století jako první odhodlala Čína. Flotila obchodních lodí byla připravena k vyplutí. Císaři ale patrně došlo, že by obchodníkům musel dát vysokou autonomii a ztratil by nad obchodem kontrolu. Proto zřejmě nechal lodě spálit. Svobodný trh byl a je v rozporu s autoritářstvím.

Globalizaci tedy zahájili Evropané (1492) poté, co Turci dobyli Cařihrad a přerušili staré obchodní trasy. Dříve či později by k ní došlo, možná ale z jiného civilizačního centra. Pravděpodobně bychom dnes většinově nepoužívali latinské písmo a angličtinu.

Po třech stoletích „svobodného pirátství“ se v 19. století stala garantem námořních obchodních cest Británie. Během 2. světové války pak předala žezlo Spojeným státům. Světový pořádek a globální obchod jsou na sobě závislé jako kolečka v gigantickém hodinovém strojku.

Přínosy kolonialismu jsou dvojznačné a dobově podmíněné. Kromě otroctví, násilí a nemocí přinášel "barbarům" křesťanství, vzdělání, lékařskou péči a pracovní příležitosti. Od krutého 16. století dospěl až k anglickému přístupu "břímě bílého člověka" a obchodování win-win v 19. století, sledující prospěch pro obě strany. Ostatně koloniální státy se nechovaly o moc líp ke svým "poddaným". Individuální selhání a rasové animozity nelze odstranit mávnutím proutku.

Zatímco růst států a koloniálních říší vedl k válkám, Moderní demokratická civilizace je PROSTŘEDÍ umožňujíící soupeření a růst na jiných než válečných kolbištích: sport, umění, věda, business, politika.

Poslední předání hegemonie v roce 1942 bylo nenásilné. Od roku 1805 tedy angličtina vládne na moři, později i ve vzduchu, v kyberprostoru a v diplomacii. V 55 státech světa sdružených v Commonwealthu je jednou z úředních řečí angličtina (včetně dvou atomových velmocí, Indie a Pákistánu), Není náhoda, že kolébkou novodobé demokracie je Británie.

Ve Spojenéých státech našli domov přistěhovalci z celého světa, tato šance se nebude opakovat. Irská, anglická a americká lidová hudba obohacená o vlivy černošské a latinskoamerické i asijské jsou základem pro pop kulturu celého světa. Filmový průmysl, televize, internet - všude nacházíme nesmazatelnoustopu anglosaské svobody podnikání.


V současnosti dochází k urychlenému stahování strategické výroby do Evropy a USA. 


Čína dlouho existovala izolovaně jako "říše středu" obklopená zdí, V Evropě naopak se střetaly vlivy tří kontinentů a v hegemonii se střídaly postupně Řecko, Itálie, Francie, Španělsko a Anglie s významnou účastí dalších států. Všechny změny hegemonie bez výjimky byly provázeny válkami...

Čínský režim je jen jinou variantou postkomunismu než Rusko. Zatímco v roce 1989 se Sovětský blok začal rozpadat, V Číně skončilo demokratické hnutí pod pásy tanků na náměstí Nebeského klidu. Čínští komunisté obnovili trh pro drobné a střední podnikání, zatímco v klíčových rezortech a v politice si ponechali monopol.

K světové hegemonii nestačí mít nejvyšší HDP a atomovou bombu. Je to balík hmotných i nehmotných statků, od ekonomické, vojenské a inovativní síly přes kulturu k lidskému potenciálu a politickému zřízení. Říše postavené výhradně na mocenské vertikále dlouho nevydrží (Římské císařství, Čingischánova říše, Sovětský svaz. "Dinosauři" nejsou schopni reagovat na vnější změny.)


Je evidentní, že napětí mezi demokratickými a autoritářskými zeměmi poroste. Čína se netají úmyslem stát se do roku 2049 světovým hegemonem místo USA. s těžko předvidatelnými důsledky.


 Marx evidentně objevil způsob, jak může jakákoliv skupina zločinců uchopit a udržet moc: lhaním a sliby, vyvlastněním a fyzickou likvidací opozice, zbídačením lidu, populistickým ohlupováním, zastrašováním a vlastní tuhou disciplínou. Takový režim je nějakou dobu opravdu „stabilní“, ale není pro lidi a už vůbec ne pro demokraty. Není též udržitelný v civilizaci plné změn a inovací. Je to vláda mafie, monstrum z Orwellova románu.


Učebnice uvádějí šest základních regulačních metod. První čtyři platí pro období míru,  poslední dva se vztahují k výjimečným situacím, s kterými je bohužel třeba počítat:  

 1. Výchova, vzdělání
 2. Morálka
 3. Ekonomie
 4. Legislativa
 5. Násilí, válka
 6. Přírodní katastrofy 

Literatura:

STOLETÝ MARATON (Michael Pillsbury)

STŘET CIVILIZACÍ (Samuel p. Huntington)

OHROŽENÁ EVROPA (George Friedman)

Válečná strategie Sun-Tzu a Sun-Pin (z knihy Alexandry Alvarové Průmysl lži) 


Proč Čína nekolonizovala „Nový svět“ dávno před Evropany? (Muži v Česku)

Michael Romancov: Velmoci včera, dnes a zítra (YouTube, 2/2024)

Mýty a fakta o postavení USA ve světové ekonomice (Deník N,11/2021)

Financial Times: Přízrak tří válek ohrožuje americkou dominanci (Deník N,12/2021)

Budoucnost už začala. Energetický zlom změní mocenskou mapu světa (Info.cz, MYV, 2018)

Jiří Pehe: Lidská civilizace stojí na křižovatce. Zdaleka ne poprvé, ale tentokrát jinak než kdykoliv předtím (Deník N,6/2022)

Akceschopnost a odklon od principu jednomyslnosti. EU předložila bezpečnostní reformu (Aktuálně,11/2021)

Polsko chce největší pozemní armádu v Evropě. Tanků chce mít víc než Němci, Francouzi a Britové dohromady (Deník N,8/2022)


Budíček, Západe! Hrozí, že demokracii nahradí násilí a destrukce, ale ještě to můžeme zastavit (Forum24,1/2024)

Období míru skončilo. Míříme do předválečného světa, varoval britský ministr obrany Shapps (Forum24,1/2024)

František Kalenda: Letos se rozhodne o osudu Ukrajiny, Izraele i největších světových demokracií (Forum24,1/2024)

Svět vstoupil do období neklidu, nové velmoci na tom chtějí vydělat, říká geograf (Aktuálně,1/2024)

Je třetí světová válka pouze strašení? Jen abychom Putina zase nepodcenili (Aktuálně,1/2024)

„Dostali jsme se do bodu zlomu.“ Jak Ukrajina plánuje přežít rok 2024 (Deník N,1/2024)

Pavel Šafr: Rok 2024 může být pro svět i Česko zlomovým mezníkem. Hrozby jsou značné, naděje zůstává (Forum24,12/2023)

Karel Dolejší: Válka nás jen tak neopustí. Je třeba zbrojit, my se jen díváme na Rusko, Čínu i Írán (Forum24,11/2023)

Karel Dolejší: Nepodléhejme kissingerovským mýtům. Západ musí Rusko uzbrojit, jinak bude zničen (Forum24,12/2023)

Válka na Ukrajině ukazuje, že jednotný Západ je pořád hlavní silou ve světě (Forum24,3/2022)

Krvavá válka o nový (ne)řád (Babylonrevue,3/2022)

USA a Čína, zápas o podobu 21. století. Nejde o tenisové utkání, ale o samotnou existenci (Forum24,3/2023)

Marek Wollner: Kdo to ještě nepochopil, Lavrov mu to vysvětlí. Rusko chce znovu rozdělit svět na sféry vlivu (Forum24,4/2023)

Lavrov podmiňuje mír na Ukrajině novým světovým řádem. Boje zesílí, bojí se Turecko (Aktuálně,4/2023)

„Podceňujeme radikální novost naší situace.“ Historik Adam Tooze o světě polykrize (Deník N,1/2023)

 Edward Lucas: Musíme si ujasnit, jaké oběti v nadcházejících měsících, letech a desetiletích přinést (Deník N,6/2022)

Vladimír Just: Kolektivní vina čili Jak rozlišovat: Nesou Palestinci a Rusové vinu za zločiny hamásismu a putinismu? (Forum24,12/2023)


Putin posiluje a počítá s příšernými ztrátami. Evropě uniká, co je v sázce, píše list (Aktuálně,12/2023)

Martin Fendrych: Rusko chce válku, samo sebe řeší válkou. Pokud porazí Ukrajinu, zaútočí na nás (Aktuálně,12/2023)

NATO má jen několik let, aby se připravilo na ruský útok, varuje německý think tank (Deník N,12/2023)

Leonid Gozman: Tohle není začátek třetí světové války, ale konec druhé (Deník N,1/2023)

Putin chce přesvědčit svět, že demokracie, lidská práva a právní stát jsou falešné hodnoty, říká nositelka Nobelovy ceny (Forum24,1/2023)

Současné Rusko je fašistický stát a je reálnou hrozbou pro evropskou demokracii, říká lotyšský politolog (Forum24,1/2023)

Američané ukázali Putinovi, že jsou připraveni na jaderný střet. Bombardér se objevil u Ruska (Forum24,4/2022)

Financial Times: Západní politici musí připravit veřejnost na válečné hospodářství (Deník N,5/2022)

Lepší dříve nežli později – Japonsko nakoupí rakety Tomahawk s ročním předstihem (Evropské hodnoty,10/2023)


Rusko najelo na válečnou ekonomiku. Je to Sovětský svaz 2.0, říká Tomáš Pojar (Aktuálně,12/2023)

Ruský historik Medvěděv: Pro Putina je to třetí světová válka a Ukrajina je jen testovací kolo (Deník N,5/2023)

Ruské námořnictvo posílí ve Středomoří: po základně v Sýrii si Moskva otevře i libyjskou (Deník N,11/2023)

Karel Hvížďala: „Budeme žít ve stavu trvalé pohotovosti.“ Imperiální ambice Ruska mění Evropu a svět (Deník N,9/2023)

Putin: Ein Volk, ein Reich, ein Führer (Babylonrevue,3/2023)


Koalice proti demokraciím

Jiří X. Doležal: Vzniká Unie zla. Naší odpovědí musí být větší integrace EU, Izraele a USA (Forum24,3/2023)

Nechceme, aby se Čína dál sbližovala s Ruskem. Snad jsme k tomu přispěli, říká Pojar po návštěvě Pekingu (Deník N,11/2023)

Vztahy Ruska a Číny aneb Společně ke změně světového řádu (Forum24,3/2022)

Rusko má v záloze miliony granátů a tisíce raket. U svého spojence v Severní Koreji (Aktuálně,11/2022)

„Rozsah války si žádá víc.“ Severní Korea je pro Rusko efektivnějším partnerem než Západ pro Ukrajinu (Forum24,1/2024)

„Jsou to ony.“ Experti poznali na záběrech severokorejské zbraně, jimiž vraždí Rusko (Aktuálně,1/2024)

Írán chce prohloubit vztahy s Ruskem, společně „normalizují“ situaci v Sýrii (Aktuálně,7/2022)

Rusko a Čína jako strategičtí, ale nerovní partneři. Válka na Ukrajině to zvýraznila (HlídacíPes,5/2022)

Čína a Írán spolupracují na oslabení vlivu Západu v mezinárodní politice (Forum24,5/2022)

Financial Times: Si Ťin-pchinga čeká ohledně Ukrajiny osudové rozhodnutí (DeníkN,3/2022)

Čína a Írán spolupracují na oslabení vlivu Západu v mezinárodní politice (Forum24,5/2022)

Kamila Hladíková: Nový čínský „dárek“ světu. Takzvaná Iniciativa globální civilizace počítá s Ruskem a vymezuje se proti Západu (Forum24,3/2023)

Jiří Pehe: Peking a Moskva by rády prosadily nový světový pořádek. Jakou mají šanci na úspěch? (Deník N,9/2022)

Proč má Čína zájem na vleklé, leč stabilní válce, která vyčerpává Rusko i Ukrajinu? (Deník N,3/2023)

Financial Times: Ruské a čínské plány na nový světový pořádek (Deník N,1/2022)

Financial Times: Čína a Rusko zkoušejí meze síly Evropské unie (Deník N,1/2022)

Vztahy Ruska a Číny aneb Společně ke změně světového řádu (Forum24,3/2022)

Rusko-čínská osa jako výzva pro Západ. Je čas na investice do obrany a soběstačnosti (HlídacíPes,11/2023)

Evropská unie

Evropa je po krizích mnohem odolnější, říká špičkový ekonom (Reportermagazin,10/2023)

Česká vláda by měla prosazovat, aby klíčová jednání s Čínou vedla EU jako celek a nedocházelo k bilaterálním delegacím (Evropské hodnoty,10/2022)

Vladimír Just: Hrůzná vize, zatím jen hypotetická aneb Varovný scénář apokalypsy (Forum24,12/2023)

Evropa potřebuje energetickou válečnou mobilizaci, říká „nobelovský“ ekonom Stiglitz (Deník N,10/2022)

Vicepremiér Kaczyński je otevřený rozmístění jaderných zbraní USA v Polsku (Forum24,4/2022)


Ukrajina, Rusko

Edward Lucas: Rusko čeká velký třesk (Deník N,1/2023)

Deset bodů Zelenského mírového plánu – vzorec s několika neznámými (Deník N,12/2022)

Írán se stal hlavním vojenským podporovatelem Ruska. Poskytuje mu bezprecedentní podporu, tvrdí Američané (Forum24,12/2022)

Rusko chce rozvrátit demokracii ve světě. To se mu ale nepovede, říká německá ministryně vnitra (Forum24,11/2022)

Je tu začátek konce Putinova režimu, myslí si expert na Rusko (Forum24,8/2022)

Rusko válku prohraje, rozpadne se a východ EU posílí, předpověděl politolog (iROZHLAS,8/2022)

Karel Dolejší: Rusko versus Ukrajina. Stojíme před realitou dlouhé a vyčerpávající války (Forum24,8/2023)

Valné shromáždění OSN vyzvalo Rusy k odchodu z Ukrajiny. Pro rezoluci hlasovalo 141 zemí (Forum24,2/2023)

Valné shromáždění OSN přijalo rezoluci, podle níž má Rusko zaplatit Ukrajině reparace (Forum24,11/2022)


Izrael

Rozhodnutí mezinárodního soudu v Haagu: Válka proti Hamásu může pokračovat (Forum24,1/2024)

Karel Dolejší: Závod s časem: U Mezinárodního soudního dvora prohrál Hamás (Forum24,1/2024)

Vstoupí Íránem vyzbrojený libanonský Hizballáh do otevřené války s Izraelem? (Forum24,1/2024)

Haag: Izrael je obviňován z genocidy ve chvíli, kdy bojuje proti genocidě (Forum24,1/2024)

Daniel Kroupa: Spravedlivá válka a izraelská operace v Gaze (ČRo Plus, 11/2023)

Omluva za přežití. Židovská otázka stále nevyřešena. Přežití Židů je považováno za problém, obrana za drzost, vítězství za zločin (Hegaion,11/2023)

Židé zažili svůj nejkrvavější den od holokaustu. Přečtěte si to ještě jednou a pomalu (Deník N,10/2023)


Blízký východ, Írán

Bitva o Rudé moře (Respekt,1/2024)

Válka v Rudém moři. Jak jemenští povstalci změnili hlavní dopravní tepnu v bojiště (Aktuálně,1/2024)

USA a Velká Británie udeřily proti povstalcům v Jemenu. Rusko žádá o jednání Rady bezpečnosti OSN (Forum24,1/2024)

Nálety na Húthíe „zasáhly všechny cíle“ a mohou pokračovat i měsíce. Povstalci vyhrožují odplatou (Deník N,1/2024)

FOTO: Máme toho dost. USA a Británie udeřily na Húsíe v Jemenu, ničí zbraně i kasárna (Aktuálně,1/2024)

Po útoku v Jordánsku se od Bidena očekává silná odplata Íránu. Rozebíráme, jaké má možnosti (Deník N,1/2024)

Odplata musí být tvrdá a devastující. Republikáni chtějí, aby Biden zaútočil na Írán (Aktuálně,1/2024)

Daniel Kroupa: Spravedlivá válka a izraelská operace v Gaze (ČRo Plus, 11/2023)

Jan Urban: Proč pomýlená humanitární pomoc může zavinit strádání a smrt (HlídacíPes,11/2023)

Islám je plačící satan – muslimové hrozí světu uříznutím hlavy a zároveň žebrají o milodary a soucit, pseudohumanisté jsou advokáti tohoto plačícího ďábla (Hegaion,11/2023)

USA udeřily na zařízení v Sýrii využívané íránskými revolučními gardami (Aktuálně,10/2023)


Čína, Tchaj-Wan

Čína ovládá suroviny, technologie i dopravu. Brusel varuje, často marně (HlídacíPes,1/2024)

Nové vztahy EU s Čínou: Tvrdě proti špionáži, za lidská práva a Tchaj-wan (HlídacíPes,12/2023)

Michael Romancov: Peking je na koni, Putin přišel zkrátka. Co lze vyčíst mezi řádky společného čínsko-ruského prohlášení (Deník N,3/2023)

Pavel Šafr: Paktování diktatur: Jak si Číňan Rusa osedlal (Forum24,3/2023)

„Kdyby byl Stalin jako Mao, kapitalisty by rozdrtil.“ Čínští komunisté se vymezují vůči Kremlu. (DeníkN, 11/2020)

 Neberou ho jako partnera (Deník N,11/2020)

Petr Havlík: Čínská vize vítězství aneb Diktatura 21. století (Forum24, 5/2019)

Čínský Velký bratr: Nekonečné sledování a řízení životů (Forum24, 1/2019)

Pod rouškou boje s virem může komunistická Čína pokračovat ve zločinech  (Přítomnost, 3/2020)

To tu mít nechcete? Čínské principy (Přítomnost,11/2020)

Digitální leninismus. Čína směřuje k úplné kontrole lidí, varuje australská expertka (Aktuálně,10/2021)


Pandemie jako 6. stupeň regulace

Oči z temnoty (bez-obalu, 3/2020)

Petr Hlaváček: V Itálii se prý čínský koronavirus šířil již v září 2019! (Forum24,11/2020)

Čínská laboratoř řešila podle amerického experta před vypuknutím covidu bezpečnostní incident. Co to říká o původu pandemie? (Deník N,11/2022)

Harari: Rozhodnutí následujících týdnů ovlivní běh světa naroky dopředu (Respekt, 3/2020)

Petr Placák: Pandemie čili Revize civilisace (Babylonrevue,8/2022)

Čínský režim mohl porazit virus v zárodku. Raději ho tajil, šikanoval lékaře a dnes na něm vydělává (Forum24, 3/2020)

Pavel Šafr: Právě teď jde o svobodu v éře po koronaviru. Aby nás brzy pustili z klece (Forum24, 3/2020)

Petr Havlík: měli bychom být obezřetní, aby nouzový stav nenahradil čínský model  (Forum24, 3/2020)

Ve stínu epidemie koronaviru probíhá likvidace demokratického systému  (Forum24, 3/2020)

Příští válka nebude vybojována tradičními vojenskými prostředky, varují zpravodajci (Aktuálně, 11/2019)


Korejský poloostrov

Kim opět hrozí jaderným útokem. Soul schopnost severokorejské rakety potvrdil (Deník N,12/2023)

Severní Korea otestovala raketu, která by dokázala zasáhnout USA, řekl japonský ministr (Forum24,11/2022)

KLDR odpálila nejméně deset raket, Jižní Korea reagovala třemi (Forum24,11/2022)

Severní Korea odpálila balistickou střelu, která přeletěla území Japonska (Aktuálně,10/2022)


Afrika

Jan Urban: Rusko ovládlo uprchlické trasy v Africe. Použije je proti nám (HlídacíPes,12/2023)

Expert: Válka i hlad dál vyhánějí Somálce ze země. Mylně se zdálo, že militanti padli (Aktuálně,12/2023)

Převrat za převratem a měnící se svět: Evropa přichází pučem v Nigeru o poslední půdu pod nohama v africkém Sahelu (Deník N,8/2023)

Putinovi vagnerovci. EU bojuje sankcemi proti „ruským gladiátorům“ na africkém bojišti(Deník N,12/2021)


Nové technologie: internet, mobil, AI

Budoucnost války přichází a lidé jsou v ní druhořadí: umělá inteligence si už vybírá cíle (Deník N,1/2024)

Jan Jandourek: Kdo zvládne umělou inteligenci, povládne světu, řekl Putin. Je to ok, nezvládli nic (Forum24,11/2023)

Studio N: AI versus EU. Jak chce Evropa regulovat umělou inteligenci (Deník N,1/2024)

BIS se chystá na zneužití umělé inteligence: „Je to dobrý služebník i velké riziko.“ (HlídacíPes,12/2023)

Budoucnost armády je v technologiích, umělé inteligenci a robotizaci, míní Opata (Aktuálně,11/2021)

Jaroslav Spurný: Nová výroční zpráva BIS: Vrbětice, rizikoví Číňané a důvody k neklidu (Respekt,11/2021)


Proroctví bulharské věštkyně

Dvacet let od smrti Baby Vangy: Tohle jsou její děsivá proroctví (TN.CZ, 8/2016)

10 děsivých věšteb Baby Vangy pro rok 2020: Lidstvu hrozí veliké nebezpečí (eXtra.cz, 2/2020)

Lubomír Bombík: Kolik pravdy obsahuje dezinformace? (Přítomnost, 4/2020)

BARBARSTVÍ A CIVILIZACE (poznámky)

Martin Jan Stránský: O appeasementu a jeho prohře. V boji civilizace s barbarstvím není remíza možná (Forum24,7/2022)

Co přinesla doba postpravdivá? „Jedenadvacáté století buď bude etické, nebo nebude vůbec.“ (Přítomnost,4/2022)

Jan Jandourek: Rusko je na straně těch, kdo uřezávají dětem hlavy, stačí, když jsou proti Americe, říká politolog Galljamov (Forum24,10/2023)

Agresor musí být potrestán. Zločinci na celém světě totiž sledují, jak válka na Ukrajině dopadne, říká estonská premiérka (Forum24,11/2023)

Jan Jandourek: Rusko může být k útoku na NATO připraveno do šesti let a pracuje na tom, tvrdí analytici (Forum24,11/2023)

Rusové si odhlasovali beztrestnost za zločiny spáchané na Ukrajině (Forum24,6/2023)

Rusové masivně porušují Ženevské konvence a vraždí civilisty, konstatuje zpráva Úřadu vysokého komisaře OSN (Forum24,12/2022)

Co se skrývá pod nálepkou teroristický stát? Všechno (Forum24,12/2022)

LITERATURA

MOSKEVSKÝ PROCES (Vladimír Bukovskij)

PRŮMYSL LŽI (Alexandra Alvarová)

MITROCHINŮV ARCHIV (Christopher Andrew, Vasilij Mitrochin)

PUTINOVI AGENTI (Ondřej Kundra)

RUSKÁ STRATEGIE A EVROPSKÁ UPRCHLICKÁ KRIZE (J.R. Nyquist, A. M. Cerneaová)

KLAM, ŠPIONI A LŽI, aneb jak Rusko obelhává západ (Edwards Lucas)

JAK PŘÍZRAK KOMUNISMU VLÁDNE NAŠEMU SVĚTU (The Epoch Times)

RUSKÁ STRATEGIE A EVROPSKÁ UPRCHLICKÁ KRIZE

OHROŽENÁ EVROPA (George Friedman)

MEZI VÝCHODEM A ZÁPADEM (Anne Applebaumová)

CIVILIZACE - ZÁPAD A ZBYTEK SVĚTA (Niall Ferguson)

STOLETÝ MARATON (Michael Pillsbury)

TYRANIE – 20LEKCÍ Z 20. STOLETÍ (Timothy Snyder)

STŘET CIVILIZACÍ (Samuel p. Huntington)

ČEŠI MEZI PRAVDOU A LŽÍ (Pavel Šafr)

RUDÝ ZEMAN (Jaroslav Kmenta)

BOSS BABIŠ (Jaroslav Kmenta)